Trải Lòng Những Khó Khăn Khi Mới Bán Hàng Online
"Phi thương bất phú" - Các cụ nói cấm có sai. Nhưng để "phú" được thì mình tin chắc anh em kinh doanh online cũng phải đánh đổi và trải qua rất nhiều. Em mới  bán hàng online  được gần năm mà gặp nhiều khó khăn quá, có anh em nào cùng cảnh ngộ không? 1. Ôm ...
Shared publiclyView activity