Những Câu Chuyện Cười Hài Hước Tiếu Lâm
Những câu chuyện cười  hài hước  vui vẻ được tổng hợp lại nhằm mang lại tiếng cười cho mọi người sau những ngày làm việc mệt nhọc. Hài hước  khi Nô làm thơ bá đạo. (hai_huoc 15) Dốt như bò.. Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở ...
Shared publiclyView activity