Người ta bảo chán cơm xuống lỗ, vậy là hạt cơm đã đại diện cho sự sống từ khi nào ... Mẹ tôi bảo: "chỉ có cơm mới làm no, còn cái gì ăn rồi cũng chán" ...
Translate
9
1
Phuc Huynh's profile photo
Translate
Add a comment...