Profile cover photo
Profile photo
Thọ T&T VM
3,448 followers -
TTVM.,JSC
TTVM.,JSC

3,448 followers
About
Thọ T&T's posts

Post has attachment

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...

Post has attachment
MỌI NGƯỜI CHO E XIN Ý KIẾN VỚI Ạ Thank!
Chi tiết sản phẩm : http://bangtaicaosu.com.vn/bang-tai-cao-su/
Băng tải cao su, bán băng tải các loại, chất lượng băng tải tốt, T&T chuyên cung cấp băng tải cao su chất lượng và uy tín, chế độ bảo hành cao......
1.BĂNG TẢI CAO SU dùng dể tải vật liệu như : quặng ,than ,sắt ,đá .Có độ chịu mài mòn cao .
2. Băng tải thường là màu đen và có khổ rộng như B500, B600, B650, B800, B1000, B1200, ... B1800mm, có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố - ký hiệu là P) và có những độ dầy (T) phổ biến sau : 3P x 7P , 4P x 8 , 4P x 9 , 5P x 10 , 6Px 12...
Wait while more posts are being loaded