Musaigen no Phantom World ปีศาจในโลกหลากสี ตอนที่ 1 ซับไทย
ในใกล้อนาคต วิญญาณและปีศาจมีเต็มสายตา เด็กชายนำกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษที่พวกเขาต่อต้านองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์บางอย่าง และในที่สุดก็ทราบความจริงเกี่ยวกับโลกของพวกเขาในกระบวนการ ซับไทย : Nishikawa-FS Musaigen no Phantom World ปีศาจในโลกหลากสี ต...
Shared publiclyView activity