Ρεολογία γάτας!

Μία γάτα κατατάσεται στα υγρά, αν της δώσουμε το χρόνο (relaxation time)

PS. At the center of the definition of a liquid is an action: A material must be able to modify its form to fit within a container. The action must also have a characteristic duration, in rheology called the relaxation time. Determining if something is liquid depends on whether it’s observed over a time period that’s shorter or longer than the relaxation time.
Shared publicly