Ενδιαφέρον χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους.

Και για να μη ξεχνιόμαστε:
http://negentropist.blogspot.gr/2009/10/blog-post.html
Shared publiclyView activity