Το κανονικό δωδεκάεδρο (ίσως τo ομορφότερο από τα 5 πλατωνικά στερεά) έχει ως έδρες 12 κανονικά πεντάγωνα, που ενώνονται ανά τρία σε κάθε μία από τις 20 κορυφές του. Επίσης έχει 30 ακμές και 160 διαγωνίους, εκ των οποίων οι 100 είναι εσωτερικές και οι 60 στις έδρες. Το δυϊκό του πολύεδρο είναι το εικοσάεδρο με το οποίο ανήκουν στην ίδια ομάδα συμμετρίας.
http://mathworld.wolfram.com/PlatonicSolid.html

ΥΓ. Μεταξύ άλλων, είμαι ένας αδιόρθωτος πλατωνιστής
http://negentropist.blogspot.gr/2009/08/blog-post_14.html
Animated Photo
Shared publicly