Ας ψηλαφήσουμε ακροθιγώς τα στοιχειωμένα μαθηματικά των ομάδων υψηλής ομοτοπίας ξεκινώντας από τα βασικά :))

https://youtu.be/cMAo0m4E4Lc
Shared publicly