Μπορούμε να ζητάμε παρηγοριά στην επίγνωση ότι η «διαμάχη» μεταξύ κβαντικού και κλασσικού δεν υπάρχει στην Φυσική. Είναι στο μυαλό μας!

https://www.youtube.com/user/Extropist/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=6

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Shared publicly