Profile cover photo
Profile photo
Navigator Communications
8 followers
8 followers
About
Posts

Post has attachment
Dagens starka varumärken står ut genom att smälta in. De förändrar sig i takt med våra liv och är duktiga på att motsvara våra förväntningar i varje enskild interaktion. De är designade för att stimulera i små doser vid många tillfällen. På så vis är de med och styr vår bild av världen. Av hur vi konsumerar och upplever vår omgivning i varje enskilt ögonblick.

Starka varumärken

Två varumärken som är duktiga på detta är Apple och Google. Därför är det inte så konstigt att vi även 2015 hittar Apple i topp, följt av just Google, i Interbrands lista över världens högst värderade varumärken. Apple finns även med bland de varumärken som stigit mest i värde jämfört med tidigare år tillsammans med Facebook, Amazon och Adobe. Samtliga dessa har ett tydligt fokus på att skapa värde för användaren. En djup förståelse för hur vi människor lever, arbetar och interagerar är inbäddat i företagens produkter, tjänster och varumärkeslöften.

Fragmenterad tillvaro

I vår vardag förflyttar vi människor oss snabbt från ett varumärke till ett annat och interagerar med tusentals olika varje dag. Men dessa små, korta ögonblick är kritiska. För vid varje enskilt tillfälle bedömer vi varumärket som helhet. Man kan säga att vid varje mikromoment utvärderas varumärket gentemot personens makroförväntningar vad gäller upplevelser. Varumärkenas tillvaro är på så vis starkt fragmenterad. Oavsett hur väl stretchat och holistiskt ett varumärke är så upplevs det bara under korta ögonblick åt gången.

Förutser behov

Det innebär att de mest framgångsrika varumärkena idag är designade för att verka i ögonblicken. Vi människor mäter totalupplevelsen genom att bedöma hur mycket varumärket tillför i livet och hur lite det stör. De framgångsrika varumärkena sympatiserar med våra prioriteringar och listar ut hur de ska möta våra behov när och var de vill och skräddarsyr hur vi ska förflytta sig genom deras varumärkesvärld.

Skapar slutna ekosystem

Varumärkena strävar efter att skapa ekosystem (mecoystem, me plus ecosystem) där varje interaktion med varumärket är sömlöst samtidigt som det tillför nytta i vår vardag. När vi människor skräddarsyr våra ekosystem och ständigt förändrar förutsättningarna är det viktigt för varumärkena att vara där, och även förtjäna sin rätt att vara där, i ett ständigt kretslopp.

Ständigt nya upplevelser

Genom att förutse behov och utvecklas i takt med våra förväntningar ser de till att vara en del av vår vardag. De utnyttjar data, analyserar insikter och skapar interaktioner i realtid i flera plattformar för att skapa sig en bild av vad vi vill ha. Till och med innan vi själva vet det. Och ser till att behoven tillgodoses med ständigt nya upplevelser.

Vad krävs för att lyckas?

För att lyckas med sitt varumärkesarbete idag behöver man som företag ha en nykter syn på snabb förändring. Man behöver vara fokuserad, integrerad och inte bara attrahera utan också utforska nya spännande partnerskap samtidigt som man utan problem korsar mellan existerande och nya plattformar. Att kunna designa uppkopplade upplevelser för en publik som inte bara är medkreatörer utan även redaktörer och producenter är avgörande.
Add a comment...

Post has attachment
När en kris uppstår tvingas organisationen till kriskommunikation. Det kan finnas många orsaker till krisen, men det som ofta är mest avgörande för skadan är hur organisationen kan hantera krissituationen. Opinion mot ett bolag skapas och sprids snabbt när någon oegentlighet uppdagas. Det bästa är därför att så långt som möjligt undvika krissituationer genom att kontinuerligt analysera möjliga riskområden i verksamheten – och undvika dem. Men även om ni gör det kan det ändå inträffa något som kräver kriskommunikation, och då är det viktigt att vara förberedd och ha en plan för hur ni ska agera.
Add a comment...

Post has attachment
Det handlar om den lilla korta mening som ofta står i närheten av logotypen. Den kallas tagline, strapline, payoff eller slogan. Men oavsett vilken term man använder, har den ett och samma syfte: Att kommunicera budskapets eller varumärkets kärna i en kort minnesvärd mening. Med andra ord är det en till synes enkel fras som ofta tar väldigt lång tid att skapa.

Olika syften, olika tagline

Man kan dela upp taglines i olika kategorier beroende på vilket syfte de har. Men för det mesta fungerar en bra tagline i alla sammanhang.

Summerande

En tagline behöver inte kommunicera hela varumärket, utan kan helt enkelt vara en sammanfattning av budskapet i en kampanj. Till exempel när Stadium i sin vårkampanj använder #backtostrong eller Netonnets ”Lager than life”.

Förklarande

När en tagline är nyckeln för att förstå budskapet och blir själva poängen. Som Carlsbergs reklamfilm där några dammiga män och en kvinna kliver in på en bar och beställer öl. De väntar tålmodigt och lystet till alla blivit serverade och sedan sveper en av männen hela glaset och utbrister ”Worth waiting for”, vilket alltså är taglinen. Ej att förväxla med Carlsbergs dåvarande övergripande tagline ”Probably the best beer in the world”.

Övergripande

En tagline som utgör en sammanfattning av hela varumärkets kärna och identitet. Används inte bara i kampanjer utan som en beskrivning av det totala erbjudandet och vad företaget står för. Som till exempel Stadiums ”Join the Movement” eller Netonnets ”Direkt från lagerhyllan”.

Attribut

En tagline som enbart lyfter fram produktens eller tjänstens fördel. Till exempel när Yes säger ”Yes räcker längre”. Dock är sådana taglines inte så vanliga i Sverige eftersom lagstiftningen förbjuder företag att göra påståenden som inte går att bevisa och därmed kan vara vilseledande. Bland annat fick Telia bakläxa i Marknadsdomstolen och förbjöds att använda orden ”bäst täckning” och ”snabbt Internet.” Och Yes säger numera ”Diskkraft du kan lita på”.
Add a comment...

Post has attachment
Hållbarhet blir allt viktigare för företag som vill framstå som seriösa och “goda”. Och vem vill inte det? Efter kvalitet och pris är ansvarstagande en av de viktigaste faktorerna när kunder väljer varumärke. Har man möjlighet att välja vill de flesta av oss hellre göra affärer med företag vi litar på och som upplevs som sympatiska. Därför är det viktigt att verkligen tänka igenom hur man ska kommunicera hållbarhet.

Kommunicera hållbarhet

Men även om många företag har goda intentioner är det färre som faktiskt lyckas kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt. Ironiskt nog är ofta kommunikation på detta område varken särskilt hållbar eller effektiv. Det finns betydligt fler vackra ord och storslagna visionsformuleringar i omlopp, än konkreta exempel på aktiva handlingar.

Lönsamt att agera hållbart

Hållbarhet är ett komplext område. Och det blir inte lättare av att alla inte är överens om definitioner och metoder. Men för att inte tappa tid i hållbarhetsarbetet är det bättre att börja i liten skala, göra det ni förmår och hela tiden försöka utvecklas och bli bättre. Använd gärna nedanstående checklista om du vill börja arbeta med kommunikation på området hållbarhet.

1. Redovisa ärligt och transparent

Försök inte måla upp en bild som inte stämmer, detta slår bara tillbaka negativt när verkligheten hinner i kapp. Var istället konkret och realistisk – vad kan ni göra och hur ska ni göra det? Och allt kan ju inte vara guld och gröna skogar, berätta även om problem och svårigheter, samt om hur ni vill lösa dessa. En öppen och ärlig redovisning bygger förtroende hos omgivningen.

2. Koppla hållbarheten till kärnverksamheten

Uttrycket gräv där du står är passande. Ditt företags hållbarhetsarbete blir mycket mer trovärdigt om ni direkt kopplar det till verksamheten, och inte är för svepande och generella. Är energiförbrukning en stor del av er negativa samhällspåverkan – arbeta för att få ner denna. Glöm inte berätta hur ni ska åstadkomma detta.

3. Skapa dialog med intressenterna

Samhälls- och miljöfrågor berör oss alla. Så varför inte bjuda in företagets intressenter till dialog och få reda på vad de tycker är viktigt. Dels får ni konkreta synpunkter på ert hållbarhetsarbete, dels får ni en anledning att kommunicera direkt med de personer som är viktiga för er verksamhet.

4. Visa samhällsnyttan

Ett hållbarhetsarbete syftar till att minska negativ påverkan på omgivningen, eller att skapa positiv påverkan. Visa tydligt upp samhällseffekterna av ert arbete inom hållbarhet, så legitimeras detta internt samtidigt som externa intressenter får en positiv bild.

5. Kommunicera idag – inte i morgon

Vi är vana vid att publicera information när vi är klara, tex när ett projekt är slutfört. Men hållbarhet är ett ständigt pågående arbete, utan slutpunkt. Därför är det en god idé att rapportera både om era långsiktiga målsättningar, men även om små framgångar i vardagen. Det visar att ni ständigt är aktiva, aktuella och att ni tar frågan på allvar.
Add a comment...

Post has attachment
Varje år utser vi på Navigator Sveriges Bästa Branschblogg inom ett antal utvalda branscher. Juryn består av byråns digitala strateger och copywriters med lång erfarenhet av vad som krävs för att skapa en riktigt intressant och framgångsrik blogg. Här hittar du vinnarna i respektive bransch 2015.

Bästa branschblogg

En lång rad bloggar inom respektive bransch gås igenom grundligt och 10 vinnare, en per bransch, utses genom en sammantagen bedömning av: tonalitet, design, funktionalitet, innehåll och sökmotoroptimering (SEO).
Add a comment...

Post has attachment
Det finns mycket att tänka på när du är verksam med ditt varumärke, din organisation och dina produkter på den internationella marknaden. Att hitta ett tydligt enhetligt huvuddrag för den globala kommunikationen är en viktig ingrediens. Men det gäller även att komma ihåg att ”alla affärer är lokala” vilket bör vara en avgörande utgångspunkt när du ska välja internationell kommunikationsbyrå.

Internationell kommunikationsbyrå

Navigator är sedan många år medlemmar i Dialogue International, ett globalt nätverk med ägarledda byråer som alla har liknande profil som Navigator. För företag som är verksamma på den internationella marknaden finns det många fördelar med att anlita en internationell kommunikationsbyrå som ingår i ett ägarlett nätverk.

Gränsöverskridande team

Byråerna som är medlemmar i Dialogue karaktäriseras av oberoende och entreprenörsanda. Utspridda över Europa, Asien och USA är varje byrå ledande på sin marknad. Sammantaget har nätverket mer än tusen professionella medarbetare med erfarenhet från alla branscher och segment. Med Navigator som kommunikationsbyrå får du tillgång till alla dessa kompetenser. Vi är inte främmande för att sätta samman kreativa team med medarbetare från olika delar av världen när du behöver.

Bred och djup insikt

De nära, personliga relationerna mellan byråerna i nätverket gör det möjligt för Dialogue att leverera global tillväxt för företag som söker snabba och effektiva ingångar på nya marknader. På varje lokal marknad kan respektive Dialogue-byrå erbjuda djupa breda och djupa marknadsinsikter oavsett om du som kund är intresserad av en internationell eller en nationell kampanj. Vi hjälper dig att leverera mätbara resultat på dina olika marknader så att du smidigt och enkelt får en bild av vilken bearbetning som har effekt.
Add a comment...

Post has attachment
Navigator är en internationell byrå. Långt mer än 50 procent av våra projekt är globala. I många av dessa har vi stor nytta av vårt nätverk Dialogue-International som vi varit medlemmar i under mer än 20 år. Men vad är då Dialogue-International och vilken hjälp kan vi tillsammans med nätverket erbjuda dig när det är dags för en ny global kampanj?

Global kampanj

Nätverket Dialogue-International föddes 1991 och har idag vuxit till att omfatta närmare 30 partners i nästan lika många länder. Inom nätverket arbetar vi tillsammans för att vi vill, inte för att vi måste. Det är den stora skillnaden från de multinationella nätverk som finns på marknaden och det är denna skillnaden som har gjort nätverket framgångsrikt. Ett bra och nära samarbete mellan huvudbyrån och de lokala byråerna är avgörande när man vill lyckas med en global kampanj.

Tillgång till 1.000

Nätverket fokuserade initialt på B2B men har idag vuxit till att inkludera en större bredd av marknader och branscher. Alla byråer i nätverket var tidigt med på den digitala transformation som skett inom kommunikationsområdet de senaste åren. Som kund till någon av byråerna får du tillgång till ett nätverk som opererar integrerat i alla kanaler. Samtidigt får du tillgång till den samlade styrkan av mer än 1.000 kunniga strateger och kreatörer över tre kontinenter.
Add a comment...

Post has attachment
Den digitala transformationen revolutionerar hälso- och sjukvården. Big data och machine learning ger helt nya förutsättningar för innovationer inom healthcare. När nu big data kan kompletteras med machine learning, en typ av artificiell intelligens där datorer lär sig utan noggrann förprogrammering, hamnar hälso- och sjukvården i digitaliseringens absoluta framkant.
Add a comment...

Post has attachment
Corporate storytelling används för att koppla ett varumärke till en berättelse för att personifiera och berika det. Den stora fördelen med corporate storytelling är att information som presenteras med dramaturgiska inslag är lättare att minnas och väcker större känslomässigt engagemang hos mottagaren. Praktexemplet på corporate storytelling brukar tillskrivas IKEA och i detta inlägg tittar vi närmare på vad som gör deras story så bra.
Add a comment...

Post has attachment
Du har säkert hört talas om förändringskurvan, the transition curve eller the change curve som den oftast kallas på engelska. Förändringskurvan är ett användbart verktyg när du ska leda en förändring, oavsett om det gäller en enskild individ, ett team eller en hel organisation. Men hur fungerar den? Vad upplever man som deltagare i processen i respektive steg? Och vad är det viktigt att tänka på för dig som ledare?

Vad är förändringskurvan?

Förändringskurvan är baserad på en modell som utvecklades på 60-talet av Elisabeth Kubler-Ross för att förklara sorgeprocessen. Sedan dess har den successivt arbetats om till att hjälpa människor att förstå deras reaktion under en signifikant förändring eller stark upplevelse.

Individuell process

Alla människor reagerar olika på förändring och tiden man spenderar i varje fas i processen är i allra högsta grad individuell. Vissa spenderar mycket tid i fas 1 medan andra som är mer mottagliga och vana vid förändring går snabbare in i fas 3. Att alla befinner sig på olika platser mentalt är viktigt att ta hänsyn till i förändringsprocessen.

Stöd för rätt beslut

Genom att förstå var varje medarbetare befinner sig på kurvan kan du ta rätt beslut gällande vad du ska kommunicera, vilken typ av stöd personen behöver och när det är dags att implementera de slutliga förändringarna. Genom att låta dina medarbetare förstå att alla upplever samma typ av känslor kan du minimera motståndet och så snabbt som möjligt skapa ett positivt och produktivt klimat igen.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded