Profile cover photo
Profile photo
Narek Hayrapetyan
329 followers -
Android/Software Developer, Chess Player, Books, Music
Android/Software Developer, Chess Player, Books, Music

329 followers
About
Posts

Post is pinned.
Իմ խոսքերը մի համարեք հիվանդ երևակայության հիվանդագին հիացում․ բայց դուք իմ համար կատարելություն եք։ Ես Ձեզ տեսել եմ, ես Ձեզ տեսնում եմ ամենօր։ Չէ՞ որ ես ձեզ չեմ դատում․ ես դատողությամբ չեմ հասել այն մտքին, թե Դուք կատարելություն եք․ ես ուղղակի հաստատապես հավատացած եմ։ Բայց իմ մեջ նաև մեղք կա Ձեր առաջ․ ես Ձեզ սիրում եմ։ Չէ՞ որ կատարելությանը չի կարելի սիրել․ Կատարելությանը կարելի է նայել միայն ինչպես կատարելության, այնպես չէ՞։ Այնինչ ես Ձեզ սիրահարված եմ։ Թեև սերը հավասարեցնում է մարդկանց, բայց մի անհանգստացեք, ես Ձեզ չեմ հավասարեցրել ինձ, նույնիսկ ամենաթաքուն մտքումս։ Ես Ձեզ գրել եմ "մի անհանգստացեք"․ մի՞ թե Դուք կարող եք անհանգստանալ․․․ Եթե կարելի լիներ ես կհամբուրեի Ձեր ոտների հետքերը։ Օ՜, ես չեմ հավասարվում Ձեզ հետ ․․․

Ֆ․ Մ․ Դոստոևսկի - "Ապուշը"
Add a comment...

Guys what is the best API (or Library) for building socket multiplayer games for Android?

Post has attachment
Starting new Android project, is it stands to create it with Kotlin or still Java language?
-
votes visible to Public
Poll option image
38%
Kotlin
38%
62%
Java
62%

Guys is anybody have experience in Javassist (JBoss) I have error javassist.NotFoundException

If anybody can help me I can put here code, Thanks

Hi Guys! I am developing android App in Kotlin, and I have question.

I am using MVP pattern, so I pass (inject) the View (interface) to Presenter
Question: if I pass the view as "val" will it cause memory leak?

class SomePresenter(private val mView: ISomeView): ... {...

or i should pass it as var? and later set it to null??

Thanks.

Hi , peoples, has anybody here implemented in app purchases with promo codes?? I have some questions, Thanks

Hi Android Devs, anybody here implemented purchases with promo codes? I have few questions, thanks ...

Hi Guys, is it possible to get playStore information by android programmatically??. For example in app purchase price list, or user (who downloading the app) account localization country, I need to localize items prices with symbol, by playStore account. Thanks.

Anyone please link me any book title about Android performance and memroy management for developers. Thanks.

Post has attachment
just killed me softly.. :)
Animated Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded