Profile cover photo
Profile photo
Nam Đang
37 followers
37 followers
About
Nam's posts

Kiểm soát đồng nhất thuật ngữ với Xbench

Post has attachment
Điểm nổi bật của phần mềm Xbench

Post has attachment
Tính năng QA của phần mềm Xbench

Post has attachment
Terminology English – German 1231 international law

Post has attachment
Terminology English – German 1231 international law

Post has attachment
Terminology English – German 1211 civil law

Post has attachment
Terminology English – German 1206 sources and branches

Post has attachment
Terminology English – German 1021 EU finance

Terminology English – German 1016 European construction of 10 EUROPEAN UNION Part 9

Post has attachment
Terminology English – German 1016 European construction of 10 EUROPEAN UNION Part 8
Wait while more posts are being loaded