Sưu tầm thành ngữ tục ngữ ca dao Anh Pháp Việt
Như chúng ta đều biết, thành ngữ, tục ngữ, ca dao là đỉnh cao của một nền văn hóa nói theo phương diện ngôn ngữ học (linguistics). Bởi vì chúng được sử dụng rộng rãi trong giân dân, dùng lâu thành quen. Nó là những câu nói hàm xúc nhưng diễn tả đủ ý nghĩa c...
Shared publicly