Shared publicly  - 
 
be on another planet
Để biểu đạt một ai đó không để ý những vấn đề đang xảy ra quanh mình và có những hành động khác lạ đến mức ngô nghê, ông bà mình hay nói "cái thằng, như thể nó vừa ở trên trời xuống". Tuổi trẻ thì hài hước hơn "mày cứ như ở hành tinh khác, chả biết thế giới...
Translate
A blog about learning foreign language
1