Shared publicly  - 
 
Off the top of one's head
Trong lúc bạn đang làm việc của mình, một đồng nghiệp hỏi bạn một vấn đề gì đó khá bất ngờ. Vì bạn đang tập trung vào công việc nên bạn không thể lục tung dữ liệu trong bộ nhớ để trả lời câu hỏi của đồng nghiệp một cách chính xác nhất. Trong tình huống này,...
Translate
A blog about learning foreign language
1