Trong tất cả các bản thì nơi đông người tìm đến nhất khi đặt chân tới Sapa vẫn là Tả Van. Vì nó đẹp thôi (ngắm ảnh):
Shared publiclyView activity