Bình chọn cho muviker yêu thích của Lipsync Battle || Tập 16: Mike Lee VS Cao Nguyen Dinh Phi
Shared publiclyView activity