อย่าทำให้ความรุ้สึกแย่มันสะสม จนอาจจะทนต่อไปไม่ไหวกะได้
Shared publicly