Profile cover photo
Profile photo
www.mojazavarovanja.si
4 followers -
Vse na enem mestu
Vse na enem mestu

4 followers
About
Posts

Post has attachment


Študent in Dopolnilno zdravstveno zavarovanje


Študent, ki zaključi študij, začne pavzirati ali dopolni 26 let, si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Priporočljivo pa je tudi, da se vključi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostale pa mora študent (v primeru da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja) doplačati. Študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora tako sam plačati večino pregledov, zdravil (tudi če so izdana na recept), v primeru nesreče pa si mora sam kriti pot v bolnišnico z rešilnim vozilom (kar stane več tisoč evrov!).

Trimesečna čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej če študent ne sklene zavarovanja v enem mesecu od izgube statusa / dopolnitve 26 let, bo potem, ko bo sklenil zavarovanje, še tri mesece na istem, kot če ne bi sklenil zavarovanja (v tem času pa bo vseeno moral plačevati tudi premijo)!

Ko se študentu izteče status študenta (zaradi diplome ali začetka pavziranja) ali pa dopolni 26 let, mora v roku ENEGA MESECA

                                  skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje

če ne želi, da zanj velja tri mesečna čakalna doba, ki jo uveljavlja zakon.


Obišči:

Spletno stran: http://www.mojazavarovanja.si

Facebook stran: https://www.facebook.com/mojazavarovanja

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H1h9c11xqrs

Vimeo: https://vimeo.com/190840669

Piši:

Email: info@mojazavarovanja.si
Add a comment...

Post has attachment
KAJ KRIJE DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE


Zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti

Višina doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Če poenostavimo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbi za "doplačilo" zdravstvene storitve, za katero bi sicer morali doplačati iz lastnega žepa. Kartica zdravstvenega zavarovanja (kratica KZZ) je listina za uveljavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

Več o kartici zdravstvenega zavarovanja lahko preberete tukaj 

PREVERI 


Obišči:

Spletno stran: http://www.mojazavarovanja.si

Facebook stran: https://www.facebook.com/mojazavarovanja

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H1h9c11xqrs

Vimeo: https://vimeo.com/190840669

Piši:

info@mojazavarovanja.si

Email: info@mojazavarovanja.si
Add a comment...

Post has attachment
www.mojazavarovanja.si - SKLENI ZDRAVSTVENO POLICO IN KORISTI SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE ZASTONJ!

Čakalne dobe me spravljajo ob živce, za samoplačniški pregled pa nimam denarja! Ste v takšnem brezizhodnem položaju tudi vi?

Ne skrbite, imamo rešitev za vas. Težavam, s katerimi se boste zagotovo srečali tudi vi, se boste izognili s sklenitvijo Zdravstvene police Vzajemna. Ko boste pri svojem zdravniku prejeli napotnico za specialistični pregled, pokličete dežurno številko Vzajemne, kjer vas bodo obravnavali hitro in za vas pripravili individualni načrt poti do zdravja doma ali v tujini. Izvajalca sto­ri­tve si boste lahko izbrali sami v mreži pogod­be­nih par­tner­jev Vzajemne. Na vrsto boste pri­šli takoj, brez čaka­nja. Stro­škov samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, kot so stro­ški spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tev, stro­ški ope­ra­tiv­nih pose­gov in podobno, vam ne bo treba plačati. Celoten strošek bo pokrila Vzajemna!

Na vsa vaša vprašanja bo odgovoril naslednji video:

https://www.youtube.com/watch?v=lrBeL2_PTvk&t=74s

Z Zdravstveno polico boste hitro dostopali do kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev, operativnih posegov ali drugega mnenja zase in vaše otroke.

Pripravili smo vam najugodnejšo ceno in lepo darilo ob sklenitvi. Vpišite vaše podatke v:

 http://www.mojazavarovanja.si/financno-svetovanje/

Poklical vas bo naš svetovalec in sklenitev Zdravstvene police bo urejena takoj!Informativni primer:

45-letni Peter opra­vlja delo komer­ci­a­li­sta v far­ma­cevt­skem pod­je­tju. Svoj pro­sti čas naj­raje pre­živi z dru­žino, rad tudi kole­sari in teče. Kljub temu, da Peter skrbi za akti­ven in zdrav življenj­ski slog, zaradi pona­vlja­jo­čih bole­čin v prsih obi­šče oseb­nega zdrav­nika, ki mu izda napo­tnico za pre­gled pri spe­ci­a­li­stu kar­di­o­logu. Ker je Peter pred časom skle­nil Zdravstveno polico, kon­tak­tira asi­stenčni cen­ter Vzajemne, kjer mu ure­dijo vse potrebno, da že teden dni kasneje opravi spe­ci­a­li­stični pregled.
Na pod­lagi opra­vlje­nega pre­gleda in vseh pre­i­skav Petra napo­tijo na ope­ra­tivni poseg. Da pre­maga vse dvome, Peter zaprosi za drugo mne­nje. Po pri­do­blje­nem dru­gem mne­nju in posvetu pri zdrav­niku je Peter odlo­čen, da je poseg edina prava pot do zdravja. Zdravstvena polica Petru omo­goči, da zava­ro­val­nica orga­ni­zira in krije stro­ške ope­ra­tiv­nega posega. Zavarovalnica pri­pravi Načrt poti do zdravja in v nje­go­vem imenu opravi pla­čilo in vse potrebno za izvedbo ope­ra­tiv­nega posega.


Zdravstvena polica Petru omo­goči:

Okvirni stro­šek: 20.400 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov spe­ci­a­li­stič­nega pre­gleda (EKG, ultrazvok srca, ultrazvok vra­tnih arte­rij, koronarografija)
1.100 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov pri­do­bi­tve dru­gega mne­nja ter posve­to­val­nega obi­ska pri zdravniku
1.300 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov ope­ra­tiv­nega posega
– 13.500 EUR plača zava­ro­val­nica direk­tno izva­jalcu ope­ra­tiv­nega posega – zava­ro­vancu se izplača 4.500 EUR za bol­ni­šnično zdra­vlje­nje in pre­o­sta­nek zava­ro­valne vsote

V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Vzajemna Net je trenutno vključenih preko 40 domačih in okoli 30 tujih partnerjev. Z večino domačih partnerjev imamo sklenjene neposredne pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa smo se povezali z našimi asistenčnimi partnerji, ki nam pomagajo pri zanesljivi organizaciji kvalitetnih zdravstvenih storitev v tujini (www.best-treatment.com, www.medico-veritas.net, www.vc-intl.si). Partnersko mrežo bomo širili in razvijali tako kot nam bodo to narekovale vaše potrebe.

 V njihovo mrežo so vključeni naslednji izvajalci:

Osrednjeslovenska regija

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., Ljubljana
Barsos-MC, Splošna in specialistična medicina, d.o.o., Ljubljana
MC Medicor, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni d.d., Ljubljana
Mediko d.o.o., Višnja gora, Ljubljana
Fizioterapija Grosuplje d.o.o., Grosuplje
Artros d.o.o., center za ortopedijo in športne poškodbe, Ljubljana
Zavod za varstvo pri delu d.d.
Fizionežka, Fizioterapjia Nežka Poljanšek s.p.
Morela okulisti d.o.o., Ljubljana
Arthron, Sklepne in športne poškodbe Ljubljana
Ortopedska ambulanta Ultramedica, prim. Rasto Stok, dr.med., specialist ortoped, Ljubljana
Arsderma, dermatološki center d.o.o, Ljubljana – Mirje
Studio R, specialistična zdravstvena dejavnost splošne medicine, d.o.o., Vrhnika
FMR  PLUS fizikalna medicina in rehabilitacija d.o.o., Ljubljana
Okulistični center prof. Hawlina
Zdravstveni dom Ljubljana: diagnostične in terapevtske samoplačniške storitve
AKD d.o.o
Revmatološka ambulanta, mag. Alenka Šipek Dolničar, dr. med.

Gorenjska regija

Očesna ambulanta Majda Volčina Krumpestar, dr.med., spec. oftalmologije d.o.o. Naklo, Kranj
Zasebni zdravstveni zavod ginekologije in porodništva, Zdravka Koman Mežek dr.med. Bled
Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Štajerska regija

Medicinsko termalni center FONTANA, zdravstvo in rekreacija d.o.o., Maribor
Holo Medico d.o.o., Maribor (bojana.bauman-silic@zd-mb.si)
Thermana d.d., Laško
Arthron, Sklepne in športne poškodbe Celje in Maribor
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., Dobrna
Irman trgovina, razvoj, optika d.o.o,, Žalec
Optika Kameleon inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Maribor
Zasebna ginekološko porodniška ordinacija, As. dr. Damir Franić, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Rogaška Slatina
Zasebna očesna ambulanta VIDIM d.o.o.
CIIM PLUS, Center za interno in interventno medicino, d.o.o.

Dolenjska regija

Terme Krka d.o.o. Novo mesto – Dolenjske toplice
Terme Krka d.o.o. Novo mesto – Šmarješke toplice
Zasebna zdravstvena ambulanta Sonce Matjaž Roženbergar, dr. med., Novo mesto
Fizioterapevtske storitve in naravno zdravljenje Tomaž Popit s.p., Črnomelj
Pušnik-Novljan okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o., Novo mesto in Črnomelj
Avelana

Pomurska regija

Ordinacija splošne medicine Vass Vilmos, dr.med., Lendava (vilmos.vass@siol.net)
Terme Sava turizem d.d. – PE Zdravilišče Radenci
Očesna ambulanta Kiraly Ludvik, dr.med., Lendava

Primorska regija

Terme Krka d.o.o. Novo mesto – Strunjan
Medicus Partner d.o.o., Kobarid
Zasebni zdravstveni zavod Bossman Peter, Koper
Arthron, Sklepne in športne poškodbe Nova Gorica
Okulistični center prof. Hawlina
Zdravstveni zavod za kardiovaskularno dejavnost
Zdravstveni zavod Bem, Branimir Bem, dr. med.
Zdravstveni zavod Celjenje Koper
Medicinski center Medartis

Avstrija

www.best-treatment.com
Wiener Privatklinik, Vienna
Rudolfinerhaus, Vienna
Döbling Private Hospital, Vienna
Confraternität Josefstadt Private Hospital, Vienna
Check-up centre Dr. Winkler, Vienna
Goldenes Kreuz private clinic, Vienna
Wehrle Private Hospital, Salzburg
Gasteiner Heilstollen – health center for radon therapy, Bad Gastein
Cardiac Rehabilitation Centre of Gross Gerungs, Gross Gerungs
Klinik Pirawarth – Spa and Rehabilitation Centre for Neurology and Orthopaedics, Bad Pirawarth
Graz Ragnitz Private Hospital, Graz
Private clinic in Lassnitzhöhe, Lassnitzhöhe
Leech Private Clinic, Graz

Nemčija

www.vc-intl.si
Univerzitetna bolnišnica v Heidelbergu
The German Heart Center (Deutsche Herzzentrum München)
Die Universitätsmedizin Mannheim

Združene države Amerike

www.vc-intl.si
Massachusetts General Hospitals
Dana-Farber Cancer Institute
Massachusetts Eye and Ear Infirmary
Brigham and Women‘s Hospital
McLean Hospital
Boston Children‘s Hospital
Cleveland Clinic
MD Anderson Cancer Center
Johns Hopkins Hospital
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Hrvaška

www.medico-veritas.net
Poliklinika Akromion: specialna bolnica za ortopedijo in travmatologijo – Krapinske toplice/Zagreb
Magdalena: Klinika za kardiovaskularne bolezni Medicinske fakultete Univerze J.J. Strossmayarja iz Osijeka – Krapinske toplice/Zagreb
Poliklinika Medico – Reka
Thalassotherapia Opatija: klinika za zdravljenje, preventivo in rehabilitacijo bolezni srca Medicinske fakultete na Reki – Opatija

Italija

www.medico-veritas.net
Casa di Cura Giovanni XXIII. – izvajajo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo internističnih, kirurških, ortopedskih, ginekoloških bolezni in kompletno diagnostiko – Monastir/Treviso
Add a comment...

Post has attachment
SE ODPRAVLJATE NA POČITNICE ALI SLUŽBENO POT?

NE POZABITE NA ZAVAROVANJE ZA TUJINO!

Večina ljudi misli, da je za kritje nujne medicinske pomoči v tujini dovolj že sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje, vendar to ne drži!
 
 Zavarovanje za tujino je namenjeno vsem, ki se odpravljate v tujino, pa naj bo to izlet za en dan, na počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij.
 
 
Zakaj bi sklenili zavarovanje za tujino? Ker nudi več kot Evropska zdravstvena kartica.

S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite:

24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
nujne zobozdravstvene storitve,
zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
prevoz v domovino,
odvetniške storitve,
s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas trajanja potovanja.

Ste vedeli?

Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste v primeru, ko potrebujete medicinsko pomoč, pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami sebi.
Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo.


Kakšno zavarovanje za tujino naj izberem?


Pri izbiri paketa je pomembno:

- območje, kamor potujete,
- kakšno višino kritja želite (odvisno od aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),
- koliko oseb potuje,
- kolikokrat letno potujete,
- namen vaših potovanj (počitnice, službena pot).

Primer zavarovanca:

Zavarovanec se je med dopustom v eni od držav Vzhodne Evrope odpravil na kolesarjenje s prijatelji. Pri padcu s kolesom si je zlomil nogo (golen). Stroški zdravljenja so znašali 350 EUR. Ker je imel sklenjeno zavarovanje za tujino pri Vzajemni, je stroške plačala zavarovalnica.
 
V kolikor želite zavarovanje za tujino nadgraditi z nezgodnim zavarovanjem, lahko za čas potovanja sklenete dodatno nezgodno zavarovanje.
 
Dodatno kritje vključuje:

- trajno invalidnost nad 40 % (10.000 €) in
- dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici v tujini do 30 nočitev - za posamezni zavarovalni primer (20 € / nočitev)

Cenik dodatka za nezgodno zavarovanje na osebo:


Obdobje potovanja 
Cena

do vključno enega (1) meseca
1,02 €
do vključno treh (3) mesecev
4,08 €
štiri (4) mesece in več
16,30 €
Multitrip (letna premija)
16,46 €

Cene že vključujejo 8,5 % davek.Če med bivanjem v tujini potrebujete zdravniško pomoč, vam svetujemo, da takoj pokličete 24-urni asistenčni center Mondial Assistance na telefonsko številko +43 1 525 03 65 15. V asistenčnem centru so vam na razpolago usposobljeni svetovalci, s katerimi se lahko pogovarjate v slovenskem jeziku ali drugem svetovnem jeziku. V primeru, da kontakta ne uspete vzpostaviti, lahko pokličete Vzajemnin dežurni center v Ljubljani: +386 (0)1 47 18 742 od ponedeljka do petka od 7h do 21h, soboto, nedeljo in praznike od 9h do 19h. V asistenčnem centru vam bodo pomagali do storitev, ki jih potrebujete t.j. zdravniške pomoči, prevoza do zdravstvene ustanove ali v domovino, odvetniške pomoči. V primeru, da storitve organizirate sami, seznanite izvajalca storitev s polico zdravstvenega zavarovanja za bivanje v tujini in ga prosite, da kontaktirajo Mondial Assistance. Tako bo stroške teh storitev lahko bo poravnal neposredno Mondial Assistance. Če lažje zbolite ali se lažje poškodujete in stroški ne presegajo 100 EUR, klic na asistenčni center ni obvezen. V primeru manjših storitev, ko so stroški nizki, vam torej svetujemo, da jih poravnate sami na licu mesta in nam ob vrnitvi v domovino pošljete zahtevek za povračilo stroškov. Zahtevek lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v vseh naših poslovalnicah. V želji, da bi vaš zahtevek rešili v najkrajšem možnem času, vas prosimo, da ga natančno in v celoti izpolnite ter obvezno priložite vso dokumentacijo, ki je navedena na zadnji strani zahtevka za izplačilo zavarovalnine. Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko oddate v naši najbližji poslovalnici ali pa ga pošljete po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Oddelek za obdelavo škod zavarovancev, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Zahtevku za izplačilo zavarovalnine priložite:
- originalne račune s specifikacijo storitev,
- kopije izvidov.
Add a comment...

Post has attachment
NAJCENEJŠE ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE! www.mojazavarovanja.si

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebuje vsak, ki ne želi plačevati doplačil za razliko finančnih stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju.
 
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo zavarovanje, po zakonu zagotavljajo popolnoma enaka kritja.
 
Zato izberi najcenejšo!
 
Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri Vzajemni najnižja in znaša
 
26,79 eur
(z upoštevanim 3% popustom na plačilo s trajnikom)


SKLENI: http://www.mojazavarovanja.si/blog/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/

in izberi eno od brezplačnih daril

(izbrano darilo vpiši v obrazec za online sklenitev pod "opombe")
 
 

SPAR darilna kartica v vrednosti
25,00 eur 
 
ali
 

OPTIKA CLARUS darilni bon v vrednosti
35,00 eur
 
ali
 

EXTREME VITAL darilni bon v vrednosti
35,00 eur


Izkoristi najnižjo ceno - izberi lepo darilo!


SKLENI: http://www.mojazavarovanja.si/blog/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
10. RAZLOGOV, ZAKAJ SKLENITI ZAVAROVANJE NA www.mojazavarovanja.si


1. Udobje. Zavarovanje boste sklenili kadarkoli, zgodaj zjutraj, v času kosila ali ponoči, doma, v službi ali na počitnicah.
2. Ne bo vam treba čakati v vrsti, zavarovanje boste uredili v nekaj minutah, prihranili čas in se izognili množici
3. Iskanje parkirnega prostora za vaš avto je preteklost, vaš nakup bo udoben, doma v naslonjaču
4. Sklenitev vam omogočamo 24 ur na dan, vse leto
5. Enostavno, hitro in varno ter popolnoma diskretno
6. Zagotovili vam bomo najugodnejšo ceno in možnost primerjave, saj zastopamo večino prisotnih zavarovalnic v Sloveniji
7. Ob sklenitvi vas bomo nagradili z vrednostnimi boni in lepimi promocijskimi darili
8. Izognili se boste impulzivnim odločitvam in sklenili točno to kar potrebujete
9. V primeru dodatnih vprašanj vam bomo vedno na voljo, imeli boste podporo tudi po nakupu in možnost obiska vašega osebnega svetovalca, pri vas doma
10. Obveščali vas bomo o pomembnih informacijah in ugodnostih za katere boste izvedeli prvi

Obišči:

Spletno stran: http://www.mojazavarovanja.si
Facebook stran: https://www.facebook.com/mojazavarovanja
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H1h9c11xqrs
Vimeo: https://vimeo.com/190840669
Photo
Photo
8. 12. 16
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
KAJ JE ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE?
(razloženo na način, ki ga boste dejansko razumeli)
 
Življenjsko zavarovanje je obljuba najbližjim, da bo za njih poskrbljeno, v primeru vaše smrti.
Je pogodba med vami in zavarovalnico, v kateri se strinjate, da bo v primeru vaše smrti, upravičenec prejel dogovorjeno vsoto denarja.
Večina nas živi svoje življenje, kot da nikoli ne bomo umrli. Prav tako nikoli ne načrtujemo, da bi povzročili prometno nesrečo, niti ne nameravamo poplaviti vseh nadstropij naše hiše in zagotovo ne načrtujemo, da bomo zboleli. Pa imamo kljub temu sklenjeno življenjsko zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje hiše in zdravstveno zavarovanje. Zakaj?
Ker lahko storimo vse prav, pa imamo še vedno lahko slab dan! Lahko vozite varno, pa se vam še vedno lahko zgodi prometna nesreča. Lahko samo nemo opazujete, kako vam je narava prevrnila drevo na vašo garažo. Ne glede kako močni ste, lahko še vedno zbolite. In da, medtem ko planirate, da boste živeli večno, obstaja tudi majhna možnost, da bi lahko umrli že jutri.
 
Torej, ali potrebujete življenjsko zavarovanje?
 
Ljudje brez avtomobila ne potrebujejo avtomobilskega zavarovanja, ljudje brez doma ne zavarovanja za hišo. Toda življenjsko zavarovanje je nekoliko drugačno – ima svoj namen in je namenjeno ljudem, ki so finančno odvisni od vas.
 
Življenjsko zavarovanje potrebujete, če:
 
Ste starš, ki hoče biti prepričan, da bodo vaši otroci preskrbljeni in stroški študija pokriti.
Hočete biti mirni vedoč, da bo vaš partner finančno podprt, če se vam kaj zgodi.
Ob koncu življenjske dobe svoje najdražje ne želite bremeniti s stroški pogreba in davki na dediščino.
Imate dolgove, ki jih ne želite prenesti na najbližje.
Imate družinsko podjetje, ki ga hočete zaščititi.
 
Niso vsa življenjska zavarovanja enaka…
 
Ne vemo za vas, ampak mi želimo ohraniti stvari preproste. Ko gre za življenjsko zavarovanje, nam mora zagotoviti plačilo enake cene, za vso dogovorjeno dobo. Torej cena se ne sme spreminjati.
Če bi premije v prihodnosti nehali plačevati, bi se zavarovanje prekinilo. Vendar moramo vedeti, da se ne moremo odločiti, da kakšno leto nebi bili zavarovani in potem nadaljevati s plačilom po isti ceni.  Ko bomo ponovno sklenili zavarovanje, bomo starejši in morda imeli zdravstvene težave. Zato bo cena zavarovanja višja.
 
Vas zanima koliko bi stalo vaše življenjsko zavarovanje? Preverite tukaj: www.mojazavarovanja.si
MOJA ZAVAROVANJA -
MOJA ZAVAROVANJA -
mojazavarovanja.si
Add a comment...

Post has attachment
www.mojazavarovanja.si
Want solution in one place? Worried about the future? Do you also confronted with the lack of time? It is also for you health in the first place? You find that you want to better manage your money? Wondering whom to trust? In all the years we have met with these problems and the people and for them to find solutions. Entrusted to us for more than 900 families and individuals, we believe that we can also help you. On-line conclusion: supplementary health insurance, life insurance, auto and home insurance, accident insurance, children and youth, savings, financial advice. Visit our web
Želite rešitev na enem mestu? Vas skrbi za prihodnost? Se tudi vi soočate s pomankanjem časa? Je tudi za vas zdravje na prvem mestu? Ste ugotovili, da želite bolje upravljati s svojim denarjem? Se sprašujete komu zaupati? V vseh letih smo se srečali s takšnimi in podobnimi težavami ljudi in za njih poiskali rešitve. Zaupa nam več kot 900 družin in posameznikov, zato verjamemo, da lahko pomagamo tudi vam.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded