Profile cover photo
Profile photo
MobIslam
17 followers -
Dinimizi dinleyerek öğrenmenize imkan veren mobil uygulamalar geliştiriyoruz.
Dinimizi dinleyerek öğrenmenize imkan veren mobil uygulamalar geliştiriyoruz.

17 followers
About
MobIslam's posts

Post has attachment

Post has attachment
Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?
Fatih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı padişahlarının yedincisidir. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (Hicri 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtun’dur.

http://www.mobislam.com/fatih-sultan-mehmed-han/

Post has attachment
Sultan İkinci Murâd Hân Kimdir?
İkinci Murad Han, altıncı Osmanlı padişahıdır. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idâri ve askeri bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması için, lalası yörgüç Paşanın yanında Amasya Valiliğine tâyin edildi.

http://www.mobislam.com/sultan-ikinci-murad-han/

Post has attachment
Sultan Birinci Bayezîd Han Yıldırım Bayezîd Kimdir?
Yıldırım Bayezıd, 1360 yılında doğdu. Osmanlı padişahlarının dördüncüsüdür. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtun’dur. Küçük yaştan itibâren zamânın en mümtaz âlimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Değerli kumandanlardan sevk ve idâre dersleri aldı. 1381 yılında devlet idâresini öğrenmesi için Kütahya’ya vâli tâyin edildi. 1389’da yapılan birinci kosova Savaşına katılarak büyük kahramanlık gösterdi. Savaş sonunda babası sultan Murâd’ın şehâdeti üzerine tahta çıktı.

http://www.mobislam.com/sultan-birinci-bayezid-han-yildirim-bayezid/

Post has attachment
Sultan Çelebi Mehmed Hân Kimdir?
Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti’nin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun’dur. Çelebi Mehmed küçüklüğünden itibâren devrin en yüksek âlimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi.

http://www.mobislam.com/sultan-celebi-mehmed-han/

Post has attachment
Sultan Birinci Murad-ı Hüdâvendîgâr Kimdir?
Birinci Murad üçüncü Osmanlı sultanıdır. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtun’dur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, terbiye edilerek, yetiştirildi. Lalası Şâhin paşanın yanında dini, milli, idâri ve askeri kültürünü arttırdı. Ağabeyi Süleymân Şah’ın Rumeli fetihleri sırasında vefât etmesi üzerine Osmanlı tahtına veliaht olarak 1359 yılında tâyin edildi. Kısa bir müddet sonra da babasının vefâtı üzerine Bursa’ya dâvet edilip 1360 yılında Osmanlı tahtına geçti.

http://www.mobislam.com/sultan-birinci-murad-i-hudavendigar/

Post has attachment
Sultan Orhan Gazi Hân Kimdir?
Osmanlı sultanlarının ikincisi olan Orhân Gazi Hân, 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli’nin kızı Mal Hâtun’dur.

http://www.mobislam.com/sultan-orhan-gazi-han/

Post has attachment
Sultan Birinci Osman Gazi Hân Kimdir?
Sultan Birinci Osman Gazi Hân, Osmanlı sultanlarının birincisidir. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu. 1258 tarihinde Söğüt’te doğdu. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gâzi’nin oğludur.

http://www.mobislam.com/sultan-birinci-osman-gazi-han/

Post has attachment
Kur’an-ı Kerim Nedir?

Kur’an-ı Kerim, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed’e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınında bulunan Hira dağında yer alan bir mağaraya çekilir, Allah’ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olmaktaydı.

610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira’daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah’a yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah’ın emriyle peygamberimize gelerek “Oku!” dedi ve bu emri üç defa tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz, “Ne okuyayım?” deyince Cebrâil (a.s.), Kur’an-ı Kerim’den beş âyeti tebliğ etti. Böylece ilk vahiy geldi ve Kur’an-ı Kerim nâzil olmaya başladı.

Kur’an-ı Kerim, Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed’e Cebrail isimli melek aracılığı ile indirilmiştir. Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.s)’e ilk vahiy 40 gelmiştir.
Nasıl Yükleyebilirim?

Android uyumlu cihazınızdan Google Play Store uygulamasını çalıştırın. “Kur’an-ı Kerim” kelimesini aratın ve MobIslam geliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamayı cihazınıza yükleyin.

Hemen indirmek ve her zaman kullanabileceğiniz reklamsız bir Kur’an-ı Kerim uygulamasına sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki adrese tıklayın.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kuran.mobislam.com

Kur’an-ı Kerim, peygamberimize vahiy yoluyla gelmiştir. Vahiy: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla Peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir. Vahyin çeşitleri vardır. Allah bu vahiy yollarından biri ile sözünü peygamberlerine duyurmuştur. #news #haber #haberler #sondakika #android

http://www.mobislam.com/kuran-i-kerim-android-uygulamasi-cikti/

Post has attachment
Kur’an-ı Kerim Nedir?
Kur’an-ı Kerim, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed’e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınında bulunan Hira dağında yer alan bir mağaraya çekilir, Allah’ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olmaktaydı.

610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira’daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah’a yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah’ın emriyle peygamberimize gelerek “Oku!” dedi ve bu emri üç defa tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz, “Ne okuyayım?” deyince Cebrâil (a.s.), Kur’an-ı Kerim’den beş âyeti tebliğ etti. Böylece ilk vahiy geldi ve Kur’an-ı Kerim nâzil olmaya başladı.

Kur’an-ı Kerim, Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed’e Cebrail isimli melek aracılığı ile indirilmiştir. Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.s)’e ilk vahiy 40 gelmiştir.

Nasıl Yükleyebilirim?
Android uyumlu cihazınızdan Google Play Store uygulamasını çalıştırın. “Kur’an-ı Kerim” kelimesini aratın ve MobIslam geliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamayı cihazınıza yükleyin.

Hemen indirmek ve her zaman kullanabileceğiniz reklamsız bir Kur’an-ı Kerim uygulamasına sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki adrese tıklayın.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kuran.mobislam.com

Kur’an-ı Kerim, peygamberimize vahiy yoluyla gelmiştir. Vahiy: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla Peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir. Vahyin çeşitleri vardır. Allah bu vahiy yollarından biri ile sözünü peygamberlerine duyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim Android Uygulaması
Kur’an-ı Kerim Android Uygulaması
Kur’an-ı Kerim Uygulamasının Özellikleri
İstediğiniz ayetleri yer imlerim listesine ekleyebilirsiniz.
Ayetleri etiketleyebilirsiniz.
En son kaldığınız yeri işaretleyebilirsiniz.
Ayetleri arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
Sesli olarak kesintisiz dinleyebilirsiniz.
Kur’an-ı Kerim’de arama yapabilirsiniz.
Gece modu desteği eklendi.
Sesi özelleştirilebilirsiniz.
20 farklı ülke dilde dinleyebilirsiniz.
20 farklı ülke dilinde mealleri görebilir, okuyabilirsiniz.
Etiketler ve yer imleri tek bir ekranda birleştirildi.
Yazı boyutunu büyütebilirsiniz.
Widget özelliği sayesinde arka planda Kur’an-ı Kerim’i dinleyebilirsiniz.
Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekranda cûz ve hizip bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Ayetler okunduğu zaman yer imlerini vurgulanmasını sağlayabilirsiniz.
Ayetler arasında mobil cihazınızın ses düğmelerini kullanarak dolaşabilirsiniz.
Sayfanın üzerinde cûz numarası, sûre ismi ve sayfa numarasını gösterebilirsiniz.
20 farklı dilde yüklenen mealleri ve indirebileceğiniz meal listesini görebilirsiniz.
Uygulama arayüzünü arapça olarak kullanabilirsiniz.
İndirme miktarını cûz, sayfa ve sûre türünden ayarlayabilirsiniz.
Meallerin yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz.
Hızlı geçiş özelliği sayesinde istediğiniz ayetin istediğiniz sûresine kolayca erişebilirsiniz.
Bu yollardan biri de Yüce Allah’ın, sözünü bir melek aracılığı ile peygamberlerine duyurmasıdır.

Allah’ın sözünü peygambere bildiren melek; bazen kendi suretinde gelirdi. Bazen de bir insan şeklinde gelir, orada bulunanlar kendisini görür, sesini işitirlerdi. Bazı zamanlarda da melek vahyi peygambere bildirir, fakat kendisi görünmezdi.

Kur’an’ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Peygamberlik görevi başlamış oldu. Kur’an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de sûreler hâlinde parça-parça inerek 23 senede tamamlandı.

“İşte bu Kur’an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah’tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız.” (En’âm, 6/155)

Kur’an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kıyamet gününe kadar da bozulmadan devam edecektir.

Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah’tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiş, insanlar tarafından değiştirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetle teminat altına almıştır: “Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.” (Hicr 9)

Gerçekten de Allah, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i günümüze kadar korudu, kıyamete kadar da koruyacaktır.

“O Kur’an, insanları Hakk’a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır…” (Bakara, 2/185)

Kur’an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır.

Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kur’an’ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmiyecektir. Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti. #android   #haber   #sondakika   #istanbul   #quran   #islam  

Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

Kur’an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır.

http://www.mobislam.com/kuran-i-kerim-android-uygulamasi-cikti/
Wait while more posts are being loaded