Agencija za pošto in elektronske komunikacije (Apek) je imenovala strokovno projektno skupino, ki pripravlja odgovore na temeljnima vprašanja prihodnje rabe frekvenčnega spektra za elektronske komunikacijske storitve. Glavna naloga skupine je pripraviti strokovne podlage za nacionalno strategijo ter za razpis frekvenc za omrežja četrte generacije, ki omogočajo mobilni širokopasovni dostop.
Shared publicly