هنوز که هنوزه عکس بخاری شر میشه
امروز یه اتوبوس تو تهران چپ کرد 13 نفر راهی بیمارستان شدن
تو اتوبان کرج هم یه پراید به یه وانت برخورد کرد که وانت درجا آتش گرفت و پراید هم وضعیت سرنشیناش معلوم نبود چون همش خونی بود

تا الان کدومشون عذرخواهی کردن؟ تا الان عکس کدومشو گذاشتید؟ تا الان پی کدومشونو گرفتید؟
با یه بخاری سرتونو کردید زیر برف
Shared publiclyView activity