Profile cover photo
Profile photo
Mituo Village (北 美 彌 陀 村, Thôn Di Đà)
503 followers -
Amitabha Pure Land Learning Center
Amitabha Pure Land Learning Center

503 followers
About
Mituo's posts

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGo8bfmB9E1n2CAX7GGwUr5jsgu_lArbMdmFDXai5CAp1xxw/viewform

北美彌陀村第二期道德講堂報名表 Mituo Village of North America Morals and Virtues Retreat Application Form(4/15/2017-4/18/2017)
北美彌陀村 Mituo Village Of North America
343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011, USA
總務聯繫:(267) 455-4698 報名電話:(301) 473-3811
* Required
報 名 須 知/ Admission Information
請詳細閱讀報名須知後,再填寫報名表。/Please read the following before filling out the Application.

1.報名者須 16嵗以上,75歲以下,能全程參加課程,身體健康,無須特別照顧者。具傳染病,精神異常,或生活無法自理者,恕不接受報名。/Applicants must be sixteen years or older, and not older than seventy five. They must be in good physical and mental health condition, and not require any special care.

2.被錄取者,務必於報到日(4/15)下午 4:00 pm 前報到。/ All participants should arrive to Mituo Village before 4:00 pm the day(4/15) before the retreat starts.

3.所有學員必須住在彌陀村,嚴格遵守本院作息時間及各項規章制度,上课时間不得使用手機及網路。/All students must stay in the property of Mituo Village and strictly adhere to the schedule by attending all classes and sessions. All the regulations and rules must be adhered to. Use of mobile phones and the Internet are prohibited during the stay.

4.參加道德講堂者,請自備水杯、盥洗用具、被褥、枕头及拖鞋。/Participants please bring own water bottles/cups, slippers, bath towels, sleeping bag(bedding) and necessities.

5.參加「道德講堂」期間,不得請假出外旅遊或探親訪友。/Participants may not leave the premises, visit friends or relatives at any time during the stay.

6.報名截止日期:每一期報到日前一個禮拜。(額滿之後,不再接受任何報名)/Application Deadline: One week before the retreat starts.

7.參加課程期間,食宿學習費用全免。/The entire retreat are all free of charge.

7.參加課程期間,食宿學習費用全免。/The entire retreat are all free of charge.

Post has attachment
b¡c mÏ di Çà thôn khäi ki‰n 2017 lÍ tܪng niOEm
h¶ quÓc tÙc tai niOEm phÆt và
tam th©i hOE niOEm pháp h¶i
ngày 26 ljn ngày 27 tháng 5: tØ 8:30 sáng ljn 7:00 tÓi: c¶ng tu niOEm phÆt
ngày 28 ljn ngày 29 tháng 5: tØ 8:30 sáng ljn 7:00 tÓi: tam th©i hOE niOEm
chû pháp hòa thÜ®ng: thÜ®ng ng¶ hå hånh pháp sÜ
ÇÎa Çi‹m pháp h¶i: mituo village b¡c mÏ di Çà thôn:
343 Con rad Road, Alburtis, PA 18011, USA
liên låc:
T°ng Vø TÜ VÃn Pháp H¶i: (267) 455-4698
Email: mituoVillage@gmail.com
hån chót ghi danh: Ngày 15 Tháng 5 Næm 2017
Pháp H¶i CÀn NhiŠu Tình NguyOEn Viên. Quš Liên H»u Phát Tâm Công Quä Cho Pháp
H¶i Xin Hoan H› Liên Låc Ban T° ChÙc Pháp H¶i: (267) 455-4698, A Di ñà PhÆt!
Khu V¿c New York:
* ñÎa ñi‹m Ghi Danh Pháp H¶i (Flushing):
Công Ty Phú H¢ng: 39-07 Prince St.,
Suite # 5-BB Flushing, NY 11354
ñiOEn Thoåi: (718) 321-7328
* ñÎa ñi‹m Ghi Danh Pháp H¶i (Chinatown):
Trung Tâm Thanh Niên PhÆt Giáo:
59 Chrystie Street Suite B101,
New York, NY 10002
ñiOEn Thoåi: (212) 406-5109
CÜ sï TriOEu: (646) 639-6373
(Chinese / English)
Khu V¿c Washington DC:
CÜ sï Lôi: (202) 257-9533
(Chinese/English)
Khu V¿c Philadelphia:
CÜ sï Lisa: (484) 507-9409
(Vietnamese/English)
Photo

Post has attachment

Post has attachment
https://youtu.be/6tVvpMFX1MM
2016 北美彌陀村 夏季 弟子規班及傳統文化講堂 花絮,阿彌陀佛
南無阿彌陀佛

Post has attachment
2017 北美彌陀村國殤日護世息災念佛暨三時繫念法會 網上登記鏈接

2017 May Event – Thrice Yearning Ceremony
Registration Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_TWIbOFS8SwM0B12yEqu2W9Jtg2Y0qDWjzlHMTS2mGx6Aw/viewform

Post has attachment
北美彌陀村啟建2017國殤日 護世息災念佛 暨三時繋念法會
Memorial Day Chanting and Thrice Yearning Ceremony

5月26-27日: 8:30 am ~ 7:00 pm 精進念佛
5月28-29日: 8:30 am ~ 7:00 pm 三時繫念

主法和尚:上 悟 下 行 法師

法會地點: Mituo Village 北美彌陀村
343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011, USA
總務聯繫: (267) 455-4698 Email: mituovillage@gmail.com
Website: www. mituovillage.com
備 註: (請於5月15日前登記報名)

法會需要大量義工,懇請發心參加義工的志願者
聯繫總務部:(267) 455-4698 雷居士,阿彌陀佛!

紐約地區報名(NEW YORK):
富恆理財公司: (法拉盛報名)
39-07 Prince St., Suite # 5-BB Flushing, NY 11354
(718) 321-7328
青年佛教中心: (唐人街報名)
59 Chrystie Street Suite B101, New York, NY 10002
(212) 406-5109
趙居士: (646) 639-6373
(Chinese / English)

華盛頓地區報名(Washington DC):
雷居士:(202) 257-9533
(Chinese/English)

費城地區報名 (Philadelphia):
Lisa:(484) 507 - 9409
(Vietnamese/English))


Photo

Post has attachment
北美彌陀村啟建2016歲末年終 「精進佛七暨三時繫念法事」
12月25-29日: 8:30 am ~ 7:00 pm 精進念佛
12月30日: 8:30 am ~ 7:00 pm 三時繫念
12月31日: 8:30 am ~ 4:00 pm 念佛,佛學問答及打掃環境
主法和尚: 上悟 下和 法師
法會地點: Mituo Village 北美彌陀村: 343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011, USA
總務聯繫: (267) 455-4698 Email: mituovillage@gmail.com Website: www. mituovillage.com
備 註: 務必報名,名額有限 (120人),請盡早報名(請於12月17日前登記報名)
法會需要大量義工,懇請發心參加義工的志願者聯繫總務部:(267) 455-4698,阿彌陀佛!
紐約地區報名(NEW YORK):
富恆理財公司: (法拉盛報名)
39-07 Prince St., Suite # 5-BB Flushing, NY 11354 / (718) 321-7328
青年佛教中心: (唐人街報名)
59 Chrystie Street Suite B101, New York, NY 10002 / (212) 406-5109
趙居士: (646) 639-6373 (Chinese / English)

華盛頓地區報名(Washington DC):
雷居士:(202) 257-9533 (Chinese/English)

費城地區報名 (Philadelphia):
Lisa居士:(484) 507-9409 (Vietnamese/English)

Please use these registration links when you registering attendants. Thanks.

Event Registration - Local 法會登記本地
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCUnsO2LfoSi6Rs4u1GbUN2FVct69tlGuv4U9qhwmNiNh-wg/viewform

Event Registration - Out-of-state 法會登記外州
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDlCmSVGFBRMb_tIo0wyvX_kmpqh1eSPRv4iaRTrokJxNwWg/viewform

Alien residence stay application form (掛單申請表)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzM_MI1bk_ijgxRKMepele-j6QCLcBTxUwzYcWfJAxrhulQw/viewform
Photo

Post has attachment
北美彌陀村啟建2016重陽「護國息災念佛暨三時繫念法事」
9月22-24日, 10月1日: 8:30 am ~ 7:00 pm 精進念佛
9月25日, 10月2日: 8:30 am ~ 7:00 pm 三時繫念
主法和尚:上 悟 下 和 法師
法會地點: Mituo Village 北美彌陀村
343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011, USA
總務聯繫: (267) 455-4698 Email: mituoVillage@gmail.com
Website: www. mituovillage.com
備 註: (請於9月15日前登記報名)
法會需要大量義工,懇請發心參加義工的志願者
聯繫總務部:(267) 455-4698,阿彌陀佛!
紐約地區報名(NEW YORK):
富恆理財公司: (法拉盛報名)
39-07 Prince St., Suite # 5-BB Flushing, NY 11354 / Tel: (718) 321-7328
青年佛教中心: (唐人街報名)
59 Chrystie Street Suite B101, New York, NY 10002 / Phone: (212) 406-5109
趙居士: (646) 639-6373 (Chinese / English)
華盛頓地區報名(Washington DC):
雷居士:(202) 257-9533 (Chinese/English)
費城地區報名 (Philadelphia):
Lisa居士:(856) 842-4423 (Vietnamese/English))
Photo

Post has attachment
2016北美彌陀村 夏令营招生简介
2016 North American Mituo Village Youth Summer Camp Registration Introduction
時 間:7月9日(星期六)至7月16日(星期六)
地 點: 北美彌陀村
343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011
(267) 455-4698 / (646) 639-6373 (New York)
www.mituovillage.com Email: mituovillage@gmail.com
招生對象: 7-13歲兒童
授課老師: 韓麗老師

為了社會和諧,為了繼承中華文化,為了家庭幸福,為了下一代身心健康,北美彌陀村將於7月9日至7月16日舉辦2016兒童夏令營。

此次夏令營著重培養孩子的專注力定力和培養孩子的生活能力,落實弟子規。培養孩子的孝心、恭敬心和責任心。鍛鍊孩子的意志力。

課程內容包括:經典讀誦,生活能力訓練,行為禮儀,體育鍛鍊,親子活動,佛學基礎,因果故事,戶外運動,團隊活動等。

陪同家長可參加2016 第一期成人道德講堂課程培訓

請於7月4日之前報名。

Time: 7/9/2016 (Saturday) to 7/16/2016 (Saturday)
Add: Mituo Village
343 Conrad Road, Alburtis, PA 18011, United States
(267) 455-4698 / (646) 639-6373 (New York)
Website: www.mituovillage.com Email: mituovillage@gmail.com
Age: 7-13 Years Old
Teacher: Ms. Lily

In order to promote social harmony, to inherit Chinese culture, to enhance family well-being, to improve the virtue and moral of the next generation, Mituo Village of North America will host summer camp for children from July 9 to July 16, 2016.

The camp will focus on training children's ability to focus and to cultivate their life skills, implement <DiZiGui>. Students will learn how to respect and love their parents, how to interact with others and engage in daily life. Students will also learn how to be a trustworthy and virtuous person.

The course will include Chinese classics reciting, life skills training, etiquette, PE, parents-children interactions, basic Buddhism, Karma story, outdoor activities, team work, etc.

Parents may join 1st year Morals and Virtues Retreat Class.
Please register before 7/4/2016.
Photo

Post has attachment
Cultivation and Thrice Yearning Service with Master Wu He at Mituo Village on April 14-17, 2016.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-14
340 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded