ЛеЗ 0009286 ИЗДАНО И ИЗДАТО

* СВОЈЕВРЕМЕНО сте били секретар "Нолита" у време великог успона ове куће, када су уредници били Васко Попа, Иван В. Лалић, Александар Ристовић, Борислав Радовић. Како вам данас изгледа српско издаваштво?

- До бола је издано и издато. Велики некадашњи, југословенски, мамут-издавачи су поједени. Сада делају мали, храбри пустолови. На памет ми прво пада "Чигоја", који је, упркос томе што се издаваштво великом брзом комерцијализује и себе обесмишљава, у две књиге објавио изабрана дела великог песника Борислава Радовића. Такви ретки издавачи чувају књигу и њен смисао, чине све да од ње не остане само споменик, или (с)помен.
Shared publicly