Profile cover photo
Profile photo
Michael Rasmussen Valiantin Webdesigner
141 followers -
Checkout WWW.MICHAEL.DK
Checkout WWW.MICHAEL.DK

141 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Ja så blev jeg nødt til at opdatere min egen hjemmeside... også med nyeste fotos. ;-) Det er så MICHAEL.DK der er mit domæne. https://michael.dk

Post has attachment
www.MD.DK er en forkortelselse af Medicial Distribution og er den nordiske afdeling under det tyske selskab. Det handler om CannabisOlie, CBD Olie som sendes fra tyskland hvor Cannabis olie er godkendt. Til CVR numre for læger, det offentlige og forskning kan vi sende THC olie.

Vi repræsenterer verdens 3 største producenter. Alt er økologisk og farmaceutisk kontrolleret af en uvildig 3. parts laboratorium. Der er certifikater fra hver høst og virksomhederne kontrolleres af myndighederne. Der er indgivet patenter på produktionsmetoder m.v.

Post has attachment

Post has attachment
HISTORISK DOM: Ingen fradragsret for lønomkostninger, der ikke er rettet mod ordinær drift, siger Højesteret og giver kaos og nye ændringer til bogholderi software

Højesteret giver SKAT medhold: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede når der er tale om udvidelser eller anlægsudgifter for at sikre et indkomstgrundlag

Vi har tidligere beskrevet hvordan SKAT ville forhindre fradrag for almindelige lønomkostninger.

Og netop her har SKAT fået medhold fra Højesteret der netop fastslår, at man ikke kan fradrage løn til medarbejdere, der arbejder med virksomhedsopkøb, fusioner og nye tiltag til at sikre virksomhedens eksistens.

Denne historiske opsigtsvækkende dom, er et klart signal til virksomhederne: Du får IKKE fradrag for lønomkostninger, hvis lønnen ikke er rettet mod den ordinære drift.

Højesteretsdommen viser tillige entydigt, at det er svært at vinde en sag mod Skat. Det kræver både penge og mod.

Yderligere er det jo nærmest komisk, at Skat ikke fremlagde bevis på skatte procedure fra virkelighedens verden igennem de sidste 100 år.

Skat har altså med andre ord bevist det omvendte, at praksis har været at de aldrig har nægtet fradrag for løn til egne ansatte.

Vi mener jo det er et klokkeklart bevis for at der er praksis for det modsatte af Højesteretsdommen, der bryder med 100 års skatteret og procedure for SKAT’s arbejde.

Dommen åbner i øvrigt mange flere spørgsmål og rummer ingen svar på hvordan SKAT fremover må udskrive “bøder” til virksomheder som forsøger at udvide og forsøger at tjene flere penge så den danske stat får større skatteindtægter i form af selskabsskat og a-skatter m.v.

Fremover vil Skat frit kunne starte nye sager om fradragsret for afholdte lønudgifter

Vi forudser en lang række sager mod virksomhederne hvor skat vil rejse sager som følge af:

Fusioner og opkøb af danske og udenlandske virksomheder eller forsøg herpå.
Spaltninger eller forsøg herpå
Etablering af filialer, udvidelser, oprettelse af landsdelskontorer m.v. eller hvad der ikke skønnes, at måtte være ordinær drift
Oprettelse af Offshore Selskaber og Holdingselskaber
Stiftelser af Datterselskaber
Sikring af merindtjening på forskellig vis, ved f.eks. oprettelse af nye funktioner, produkter, udviklinger og patenter, varemærker der har til hensigt at skabe mersalg, udvidelse af forretningen mv.
Lønomkostninger til projekter som ikke retter sig til ordinære indtægter
Køb af og overdragelser af produkter, patenter, varemærker, brugsmodeller og designbeskyttelser m.v.

Post has attachment
Du kan fremover miste beskatning under virksomhedsordningen hvis du har skattetransparente selskaber: P/S K/S I/S

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en helt ny kvalificering af hvad der er selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette gælder for deltagere i skattemæssige transparente selskaber såsom partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.
Disse nye regler rammer i særlig grad partnerdrevne selskaber i mange forskellige typer af virksomheder såsom

konsulenter
rådgivningsvirksomheder
ingeniører
arkitekter
advokater
skatterådgivere
revisorer
investeringsselskaber
anlægsselskaber
holdingselskaber

Selskabernes navne og forkortelser er:

Partnerselskab P/S
Kommanditselskab K/S
Interessentselskab I/S

De nye regler er allerede nu gældende for de nuværende ejere i et P/S, K/S eller I/S. Reglerne er med andre ord ændret og har betydning for tidligere selskaber, såvel som kommende.

For alle nuværende partnere i ovenstående selskabstyper, skal man kontrollere om man fortsat er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis ikke kan man ikke længere anvende beskatning fra virksomhedsordningen.

Det kan måske lyder underligt, men netop skærpelse af reglerne har siden Juni givet mange henvendelser hvor det er tilkendegivet fra SKAT, at man altså ikke opfylder betingelserne.

Det er nemlig ikke længere nok blot at eje en ejerandel. Skat vil nu foretage en egentlig vurdering af alle partnere i sådanne selskaber for, at se om man nu fremadrettet fortsat kan opnå status som selvstændig erhvervsdrivende jf. de nye kriterier. LÆS MERE HERUNDER.

Post has attachment
VISA ordning for Udlandsdanskere (midlertidig indtil indtil 1. juli 2018.)

Om overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring for at kunne opnå dansk Schengen VISA – VISUM.

Den 25. maj 2017 træder de nye regler i kraft for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere.

Ordningen er midlertidig og ophæves d. 1. juli 2018.

I den forbindelse kan en særlig overgangsordning være relevant for udlændinge, der har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet.

Med virkning fra den 25. maj 2017 kan medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere få opholdstilladelse, hvis den danske statsborger har fået tilbud om ansættelse i Danmark indenfor et fagområde, der er omfattet af positivlisten eller med en aflønning, der er omfattet af beløbsordningen. Ansøgning om opholdstilladelse efter denne ordning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Post has attachment
Gode nyheder: Afdragsfrie, Rentefri og gebyrfri personalelån som personalegode med fordele for virksomheder og medarbejdere er nu en realitet.

Rentefri Personalelån kan være en fordel for både virksomheder og medarbejdere. Dette er fordi, at denne type personalelån er skattefri og tilsammen at referencerenten som skal anvendes er på NUL PROCENT udgør dette derfor en lånemulighed og personalegode mulighed som er overset af de fleste virksomheder.

Her taler vi om et omkostningsfrit personalegode, der giver maksimal værdi for begge parter og som af medarbejderen kan benyttes f.eks.

- skattefrie lån
- rentefri indfrielse af dyre lån
- aktie genkøbs ordninger
- investeringskapital
- køb af fast ejendom
- skattefrie bilordninger
- erstatninger for andre personalegode såsom leasing, leje og finanseringsordninger.

Virksomhedernes fordel består af en negativ rente effekt og påvirker ikke regnskabet i negativ retning. Tillige bliver nøglemedarbejdere på denne måde til knyttet tættere til virksomheden.

Eftersom medarbejderne normalt IKKE kan få lavrente lån i bankerne har virksomhederne en fordel frem for bankerne.

Renten i bankerne ligger ca. på 4%-20% og vil typisk have nogle servitutter på hvad lånet rent faktisk skal bruges til.

Ring 32177777 og dit nye lån er hjemme uden renter og gebyrer og TILLIGE AFDRAGSFRIT.

Post has attachment
Agil Udvikling A/S er udviklere der vil yde en ekstra indsats for dit firma

Få udviklings ekspertise fra 44 danske udviklere som tilbyder at yde en indsats for din virksomhed. Agiludvikling® er en landsdækkende systemudvikler i Århus og København.

Vi er samtidigt den eneste danske virksomhed som udbyder 1.600 udviklere fordelt på områderne Norden, Baltikum, USA, Ukraine, Indien og Asien. Se timepriser her. Med Agil Udvikling er du sikret et højt kvalitets- og serviceniveau og en grundig forståelse af din forretning med en standard NDA (NON-DISCLOSURE KONTRAKT).

Vi er et bredt dynamisk mix mellem IT-ingeniører og programmører fra DTU og ITU samt projektledere fra flere server hosting centre, hvilket giver os en særlig ekspertise i TIER3 drift og IT-outsourcing med kundereferencer inden for de mest kendte virksomheder.

Post has attachment
Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov.

Post has attachment
EU’s Databeskyttelsesforordningen er en topprioritet for 92% af de amerikanske organisationer i 2017, ifølge seneste PWC undersøgelse på området.

I denne undersøgelse der blev publiceret for nylig, er næsten alle de adspurgte med en topprioritet på deres data-privacy og sikkerhedsaspekter i 2017 – og over halvdelen af ​​de adspurgte siger, at det er ”den” højeste prioritet og 38% siger, at det er ”blandt” top prioriteterne.

PwC USA har undersøgt hvordan det amerikanske privacy beredskab, forandringsvillighed til EU normer og hvorfor amerikanske virksomheder er villige til at bruge $ 1 million eller mere på, at opfylde denne EU lov, som jo vedrører de fleste amerikanske virksomheder, hvis de vil sælge til EU markedet.

”Ingen lovgivning er rivaler i den potentielle globale effekt af EU’s generelle forordning om databeskyttelse (Databeskyttelsesforordningen), og de skal være klar i april 2018”, siger Jay Cline, PwC, privatlivs ekspert, og hun fortsætter ”den nye lov vil indvarsle mangeartede privatlivskrav, som vil kræve en fornyet fokus på databeskyttelse for amerikanske selskaber, der tilbyder varer og tjenesteydelser at EU-borgere.”
I rapporten opridser hun nogle klare aspekter for lovgivningen for amerikanske virksomheder og for den sags skyld uden for USA også.

Ifølge rapporten fremgår det tillige, at 77% af USA virksomhederne har planer om at afsætte $ 1 million eller mere på EU Databeskyttelsesforordningen.

68% siger, at de vil investere mellem $ 1 og $ 10 millioner
9% forventer at forbruge mere end $ 10 millioner på kravene i GDPR.
Undersøgelsen og ovenstående virksomheder konkluderer at der skal bruges mange penge på både nyt hardware, software, konsulenter (DATA OFFICERS) og jurister.
Wait while more posts are being loaded