Profile cover photo
Profile photo
Wydawnictwo Meridian. Mapy i multimedia
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
ROLNICTWO W POLSCE
uprawy, hodowla i struktura użytkowania ziemi

Mapa główna przedstawia rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce, czyli przeważające uprawy na danym obszarze. Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie istotnych rejonów hodowli zwierząt gospodarczych oraz uprawy ważnych ekonomicznie roślin takich jak rośliny oleiste, włókniste, chmiel czy tytoń.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
EUROPA PO 1945

Ścienna mapa przedstawiająca Europę po roku 1945. Ukazuje interwencje i konflikty zbrojne oraz ataki terrorystyczne jak również towarzyszące im protesty społeczne, polityczne, strajki i zamieszki oraz spory i konflikty narodowościowe.

Dodatkowo na mapie widnieją granice Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) funkcjonującej w latach 1949-1991, państw stowarzyszonych jak i również Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

W kartonach bocznych zamieszczone są mapy:

- strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej
- wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie (1992-1995) - powstanie państwa Izraela

Na mapie znajduje się linijka chronologiczna (kalendarium), na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.
Add a comment...

Post has attachment
1000 LAT HISTORII POLSKI - DZIEDZICTWO NARODOWE (PAKIET 2 CZ.)

Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.

Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki' przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych okresach dziejowych.

1. Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
2. Polska w początkach rozbicia dzielnicowego
3. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w.
5. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795
6. Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
7. Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
8. II Rzeczpospolita 1918-1939
9. Polska w czasie II wojny światowej
10. Rzeczpospolita Polska w 2006 r.
Add a comment...

Post has attachment
MAPA KONTUROWA-ADMINISTRACYJNA POLSKI

Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych (w trzystopniowym podziale na województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski.
Add a comment...

Post has attachment
MAPA HIPSOMETRYCZNA EUROPY - ĆWICZENIOWA

Mapa konturowa - hipsometryczna Europy zawierająca w treści tylko poziomicowe ukształtowanie powierzchni, z efektem 3D, hydrografię i granice państw.
Add a comment...

Post has attachment
KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca klasyfikację organizmów żywych w najnowszym ujęciu. Przejrzysty podział na grupy systematyczne wzbogacony jest o zdjęcia przykładowych przedstawicieli opisane nazwami w języku polskim i łacińskim.
Add a comment...

Post has attachment
MAPY KLIMATYCZNE POLSKI

Komplet map klimatycznych Polski ukazujących główne parametry, które określają klimat naszego kraju. Mapy przedstawiają przestrzenne rozkłady następujących czynników:
- średnie temperatury stycznia
- średnie temperatury lipca
- długość okresu wegetacyjnego
- średnie roczne opady

Zestawienie ich w jednym opracowaniu pozwala czytelnie zobrazować wielość czynników mających wpływ na złożony i urozmaicony klimat Polski.
Add a comment...

Post has attachment
POLSKA - RODZAJE GLEB

Mapa ścienna przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb na obszarze Polski, dodatkowo zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych.

Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu procesów glebotwórczych, czyli: temperatury, wody, wiatru i organizmów żywych oraz człowieka przez odpowiednio długi czas. Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb.

Add a comment...

Post has attachment
DUO EUROPA FIZYCZNA Z ELEMENTAMI EKOLOGII / EUROPA POLITYCZNA (2017)

Wznowienie bardzo popularnej dwustronnej, ściennej mapy do geografii, czyli dwie podstawowe mapy Europy (stan na 2017 rok) w jednym.

Poszczególne mapy z tego zestawienia są też dostępne w wersji interaktywnej, wchodzą w skład MULTIMEDIALNEGO ATLASU DO GEOGRAFII – ŚWIAT I KONTYNENTY.
http://www.pomoceszkolne.edu.pl/multimedialny-atlas-do-przyrody-swiat-i-kontynenty-od-15-04-2015.html
Add a comment...

Post has attachment
Multimedialne atlasy geograficzne to nowoczesna pomoc dydaktyczna pozwalająca zastąpić nieporęczny, często zdezaktualizowany i niekompletny zestaw map jednym programem. Innowacyjność naszego atlasu polega na udostępnieniu unikalnej funkcji kreatora własnych map. Jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, nazwy, zasięgi, lokalizacje czy dane statystyczne można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.
Łatwość użytkowania, a także multimedialność i intuicyjność obsługi nawet najmniej doświadczonemu odbiorcy zapewnią szybką i profesjonalną pomoc w przygotowaniu i uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded