Profile cover photo
Profile photo
Matka Mechtylda od Najśw. Sakramentu
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
22 grudnia: „Proście Najświętszą Matkę Bożą, by dała wam pewien udział w swojej pokorze, by zniszczyła pychę waszego wnętrza i przygotowała wasze serca tak, by przyciągnęły ku sobie Jej Syna. Nic Go tak nie zachwyca jak dusza, która zna siebie do głębi i trwa w Jego świętej obecności w maleńkości i uni... http://www.mechtylda.info/2015/12/22-grudnia-2/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
21 grudnia: „Odmówcie trzy razy werset: Quia respexit – Bo wejrzał [na uniżenie swojej służebnicy] (Łk 1,48), by uczcić niezgłębioną pokorę Najświętszej Matki Bożej, która dzięki tej pokorze jakby wyrwała z łona Ojca Przedwiecznego Jego Boskie Słowo. Tak, wolno się tak wyrazić: głęboka pokora przyciągn... http://www.mechtylda.info/2015/12/21-grudnia-2/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
20 grudnia: „Kościół woła ze świętym drżeniem: Non horruisti Virginis uterum – nie wzgardziłeś łonem Dziewicy. Boskie Słowo nie wzdragało się zstąpić do łona Dziewicy, które przecież było tak czyste. Kościół woła w ten sposób, by ukazać nam stopień uniżenia, do jakiego Słowo się posunęło. O cudzie! O m... http://www.mechtylda.info/2015/12/20-grudnia-3/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
19 grudnia: „Chcąc pojąć cośkolwiek z uniżenia, jakie przyjęło Boskie Słowo stając się człowiekiem i maleńkim dzieckiem, trzeba się wznieść aż do Jego wielkości i przypatrzeć się kim On jest sam w sobie i w swoim Ojcu. Tak jak Ojciec jest On Bogiem: nieskończonym w majestacie, w doskonałościach i w świ... http://www.mechtylda.info/2015/12/19-grudnia-3/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
18 grudnia: „Spójrzcie, Najświętsza Matka Boża idzie na przedzie nie rozmawiając z nikim, nawet z wielkim świętym Józefem. Zachowują ścisłe milczenie i odbywają swoją podróż w zadziwiającym skupieniu. Uczcie się od tych świętych Wędrowców milczenia wewnętrznego, samotności, absolutnego zawierzenia świę... http://www.mechtylda.info/2015/12/18-grudnia-3/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
17 grudnia: „Zwróćcie uwagę, że nasz Pan jeszcze w łonie swej świętej Matki daje Jej natchnienie, by opuściła swój dom w Nazarecie, chociaż był święty i już uświęcony wzniosłym misterium Jego Wcielenia. Jezus objawia swoje pragnienie narodzenia się i życia w ubóstwie. W tym celu opuszcza swoją ziemię, ... http://www.mechtylda.info/2015/12/17-grudnia-2/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
16 grudnia: „Powiecie mi, że przyjmujecie Pana Jezusa w całym Jego majestacie i wielkości tak, jak w dniu Bożego Narodzenia. Jaka jest różnica między jedną Komunią a drugą? Przyznaję, że On jest zawsze ten sam, jednak jest jeszcze łaska związana z tajemnicą danego okresu [roku liturgicznego] przedstawi... http://www.mechtylda.info/2015/12/16-grudnia-2/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
15 grudnia: „Kontemplujcie i adorujcie Jezusa, który zachowuje cudowne milczenie w łonie swej Najświętszej Matki. Trwa tam w samotności, w świętej samotności. Było to miejsce naprawdę niegodne Jego wielkości, lecz bardzo miłe Jego miłości, która w dziewiczym łonie Maryi znajdowała swą rozkosz.  To było... http://www.mechtylda.info/2015/12/15-grudnia-2/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
14 grudnia - Św. Jana od Krzyża: „Chwała przyszłego życia jest proporcjonalna do cierpienia zniesionego na tym świecie. Jednak temu, kto kocha wydaje się, że wcale nie cierpi, chociaż jego krzyż jest bardzo ciężki. Ponieważ miłość jest ogromna, swoich cierpień nie uważa za wielkie, nie znajdując nic, co mógłby przyrównać d... http://www.mechtylda.info/2015/12/14-grudnia-sw-jana-od-krzyza/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
13 grudnia- III Niedziela Adwentu: „Powinnyśmy wyczekiwać nadejścia Królestwa Bożego z taką samą żarliwością, z jaką Patriarchowie pragnęli narodzin Jezusa. On jest Królestwem swego Ojca, chociaż ukazuje się nam jako dziecko, uniżony, ubogi, słaby. Przyzywajmy zatem nieustannie Jego Królestwa i często powtarzajmy: Przyjdź kr... http://www.mechtylda.info/2015/12/13-grudnia-iii-niedziela-adwentu/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded