Google Glass z punktu widzenia Dilberta. Trochę niepokojące :D
Shared publicly