Shared publicly  - 
 
Google Glass z punktu widzenia Dilberta. Trochę niepokojące :D
Translate
1