Profile cover photo
Profile photo
Mateřská školka
8 followers
8 followers
About
Posts

Post has attachment
The Year 1 class had such a blast at the sleepover!😴 We made delicious homemade pizza from scratch which was so tasty that we had to make more!😋🍕 Then we changed into our pajamas and watched "The Page Master" before heading to bed. In the morning we made delicious strawberry banana spinach smoothies which were colorful and full of nutrition!👌

Děti ze třídy Year 1 prožily úžasné přespávání. Nejprve si vyrobily lahodnou domácí pizzu, která se jim tak povedla, že si udělaly ještě další. Po večeři se převlékly do pyžamek a dívaly se na pohádku v anglickém jazyce „The Page Master“ a jako ve správném kině měly také popcorn. Ke snídani si vyrobily výtečné jahodovo-banánovo-špenátové smoothie. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #bilingualschool #sleepover
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
15.05.18
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Our kindergarten Beehive is for children from 3 to 5 years. We use the most effective teaching methods for children - learning by game and experience, latest technology, interactive whiteboards and other modern teaching methods.👍👦👧

Naše školka Beehive je pro děti od 3 do 5 let. Při výuce používáme nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou a prožitkem, nejmodernější technologie, interaktivní tabule a další moderní výukové metody. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #nursury #kindergarden
Photo
Add a comment...

Post has attachment

🐮🐑🐇The Nursery and Reception classes visited the Toulcuv farm right here in Prague. We learned all about the life cycle of a chick🐣 and got to watch a video of a chick hatching before petting a real life baby chick! Then we walked through the rest of the farm where we got to see bulls, sheep, goats, chickens, ducks, and bunnies. We even stopped for a picture with a beehive!🐝

Třídy Nursery a Reception navštívily Toulcův dvůr. Děti se naučily o životním cyklu kuřete, podívaly se na video o líhnutí kuřat. Po naučném programu si obě třídy prošly celou farmu, kde viděly býky, ovce, kuřata, kachny a králíčky. Nakonec se všichni vyfotili před včelím úlem. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #school #bilingualschool #schoolactivities #trip #Toulcuvdvur #animalfarm
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
24.04.18
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Thanks to your support at the Usborne Book Event, our school received 7,540kc worth of free books to use in the classrooms!😘 Because of your contributions, both primary and secondary stages now have access to these Usborne books! Thank you again for your support.❤️

Díky Vám, milí rodiče a žáci, získala naše škola v rámci Usborne prodejní akce do školní knihovny anglické knihy v hodnotě 7 540 Kč. Ještě jednou velké díky za podporu! #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #school #bilingualschool #schoolactivities #reading #books #usborne
PhotoPhotoPhoto
24.04.18
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Beehive's Usborne Book Fair was a huge hit!😊👍 Thank you to all parents and students who came and supported the event by purchasing books.📚

Prodejní veletrh anglických knih od Usborne byl velmi úspěšný! Děkujeme všem rodičům a studentům, kteří přišli a podpořili akci zakoupením knih. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #school #bilingualschool #english #books #bookfair
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11.04.18
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
🐰Last week's Easter Charity Fundraiser was a great success! Parents could choose lovely handmade Easter crafts by donating to the Konto Bariery Charity for handicapped citizens. They also enjoyed refreshments and sweets. Thank you to everyone who supported the charity!😊

Minulý týden jsme ve školce pořádali Velikonoční charitativní akci, na které si rodiče mohli zakoupit krásné velikonoční výrobky dětí a tím tak přispěli na charitu Konta Bariéry pro tělesné postižené děti. Pro všechny návštěvníky bylo též připraveno občerstvení a pozornost za příspěvek pro charitu. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #bilingual #school #preschool #easter #charity
PhotoPhotoPhotoPhoto
04.04.18
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Beehive preschool celebrated 🍀St. Patrick's Day🍀 on Friday by showing off their green colors! The children enjoyed eating green popcorn, drinking green smoothies, and making rainbow crafts. Then they read a story about how to catch leprechauns and find pots of gold!👑

Ve školce oslavili Den sv. Patrika. Všichni přišli oblečeni do zelené barvy. Děti ochutnaly zelený popcorn, pily zelené smooties a zkoušely si různá řemesla. Na závěr si všichni přečetli příběh o tomto svátku a hledání zlatého hrnce. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #bilingual #school #schoolactivities #Patrick #StPatrickDay
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
20.03.18
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Preschool students have their passports stamped and taken a trip around the world!🌏 Students were able to experience other cultures like China and Australia by immersing themselves in the art, food, music, clothing, and other fun crafts.😁

Děti ve školce prožily den cestováním. Každý měl svůj pas a během jednoho dne navštívily Čínu a Austrálii. Seznámily se s kulturou zemí, ochutnaly tradiční jídla, poslechly si hudbu, vyzkoušely oblečení i další zábavná řemesla. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #beehive #school #preschool #schoolactivities #traveling #
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
16.03.18
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Preschool students visited the Australia and Oceania exhibit at the National Museum.🌏 Students enjoyed learning about the region's many islands and how people live there. After exploring artifacts such as jewelry, weapons, and aboriginal art, students painted a picture of their favorite exhibit in traditional dot painting style.😊

Děti ze školky navštívily expozici Austrálie a Oceánie v Národním muzeu. Dozvěděly se mnoho zajímavých informací o ostrovech a o tom, jak tam lidé žijí. Po prozkoumání artefaktů, jako jsou šperky, zbraně a domorodé umění, pak děti namalovaly obrázek svého oblíbeného exponátu v tradičním stylu „bodového malování“. #BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #school #bilingual #schoolactivities #schooltrip #nationalmuseum #museum
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
02.03.18
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Beehive preschool prepares children for their further studies in both bilingual and international programs at Beehive International School or at any other international schools. http://www.beehive.cz/skolka/

Školka Beehive připravuje děti k dalšímu studiu v bilingvním nebo mezinárodním programu ve škole Beehive International School, ale také ke studiu na jiných mezinárodních školách.#BeehiveInternationalSchool #BeehiveSchool #Beehive #preschool #bilingual
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded