Vylezlo nové video Andrease Spiesse ohledně WiFi / ESP-Now / Lora a spotřebě ESP8266. Že existuje něco jako ESP-Now jsem neměl ani tušení.
Shared publiclyView activity