Profile cover photo
Profile photo
‫تدبیـــــرگران مانـــدگار‬‎
8 followers -
نرم افزار CRM ، مدیریت ارتباط با مشتری ، مطالب مدیریتی
نرم افزار CRM ، مدیریت ارتباط با مشتری ، مطالب مدیریتی

8 followers
About
Posts

#هفتاد_تا_از_اندرزهای كوچك زندگی_
روانشناسی_ و_زندگی_ بهتر
1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
3- برای فردایت برنامه ریزی کن.
4- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن.
5- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
6- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
7- احمقانه رفتار مکن.
8- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
9- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
10- همیشه در حال آموختن باش.
11-آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
12- روز تولدت یک درخت بکار.
13- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
14- از مکانهای مختلف عکس بگیر.
15- راز دار باش.
16- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
17- به دیگران متکی نباش.
18- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
19- اشتباه هایت را بپذیر.
20- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.
21- بعد از تنبیه بچه هایت , آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
22- گاهی برای خودت سوت بزن.
23- شجاع باش , حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی , هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
24- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
25- به کسی کنایه نزن.
26- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
27- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
28- هرگز به همسرت خیانت نکن.
29- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی , شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
30- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
31-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
32-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند
33-هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار
34-وقت شناس باش
35-از افراد ناشایست دوری کن
36-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
37-اصالت داشته باش
38-هیچ وقت به سیاستمداران اعتماد نکن
39-از حدی که لازم است مهربانتر باش
40-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
41-بهترین دوست همسرت باش
42-تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده
43-سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی
44-از کسی کینه به دل نگیر
45-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
46-شکست را به راحتی بپذیر.
47- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
48- خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.
49- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
50- همیشه به قولت وفادار باش.
51- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
52- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
53- زندگی را سخت نگیر.
54- هیچ وقت قمار بازی نکن.
55- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
56- از وسایلت به خوبی محافظت کن.
57- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
58- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
59- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
60- پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
61- خودت را دست کم نگیر.
62- متواضع و فروتن باش.
63- در ماشینت را همیشه قفل کن.
64- قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
65- نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش.
66- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
67- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
68- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
69- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود.
70-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
Add a comment...

# بسیاری_از_ ما_دنیا_ را_به_ دو_گروه_ تقسیم_ کرده ایم

1️⃣ گروه نخست افرادی هستند که در تملّک ما هستند یا سعی می کنیم آن ها را در تملّک خود درآوریم که شامل همسر، فرزندان، دانش آموزان و...
می شوند.

2️⃣ گروه دوم شامل افرادی هستند که در تملّک ما نیستند و تلاش هم
نمی کنیم مالک آن ها شویم مانند دوستان خوب و صمیمی، آشنایان و افرادی که تا حدودی بر ما تسلط دارند و قدرتمند هستند.
مانند رؤسا و افراد غریبه.

❎ تازمانی که باور داریم مالک مردم هستیم از مجبور ساختن آن ها به انجام کاری که نمی خواهند انجام دهند هیچ مضایقه ای نداریم.

❇️ اما درباره دوستان خود، رئیس و غریبه ها احساس متفاوتی داریم و پذیرفته ایم مالک آن ها نیستیم،
بنابراین چنین احساسی نداریم.


📚 برگرفته از کتاب تئوری انتخاب
✍ اثر دکتر ویلیام گلسر
👌 ترجمه دکتر علی صاحبی
📇 انتشارات سايه سخن

Add a comment...

#موانع_غیر_قابل_عبور
خیلی از موانع غیرقابل‌عبور زندگی ما آدم‌‌ها متاسفانه ‌ساخته‌وپرداخته ذهن خودمان است. ما ‌هروقت در زندگی درمقابل خود مانعی بزرگ می‌‌بینیم و خود را در عبور از آن ناتوان می‌‌یابیم و احساس می‌‌کنیم که محکوم به تجربه شکست هستیم، باید بدانیم خیلی از این موانع ذهنی‌اند و ‌درواقع اصلا وجود ندارند؛ یعنی می‌‌توان به‌راحتی روی آن‌ها پا گذاشت و از ‌آن‌ها عبور کرد.
Add a comment...

#آفت های_یک_مذاکره_تجاری_و_ارتباط_با_ديگران

1) پرچانگی كردن
2) عدم مدیریت زمان
3) عدم رعایت تن صدا
4) استفاده از کلمات و جملات سطح پایین
5) صدای تو دماغی داشتن
6) بيش از اندازه تند یا کند صحبت کردن
7) قطع کردن پی در پی کلام مخاطب
8) بیش از اندازه به حاشیه اشاره کردن
9) ارتباط چشمی ضعیف
10) گوش نکردن به سخنان مخاطب
11) بوی نامناسب دهان
12) استفاده از لباس نامناسب
13) بوی نامناسب بدن
14) بکار بردن جملات تکراری
15) عدم کنترل حرکات اضافی دست و پا
16) استیل نامناسب هنگام نشستن یا ایستادن
17) عدم یادداشت مطالب مهم در جلسه
18) سردی و خشکی کلام و عضلات صورت
19) استفاده از تلفن همراه حین صحبت مخاطب
20) قفل کردن ساعد و بازوهای دست حین صحبت مخاطب.
21) عدم جمع بندی مباحث طی شده برای ادامه جلسات آتی.
22) ندانستن و یا بکار نبردن نام مخاطب
23) شوخی های نامناسب.
Add a comment...

#مدیر_خوب

مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند.

ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد
Add a comment...

#موفقیت_سہ_بار_رخ_مے دهد:

✨ یڪبار در دلت وقتے مے خواهے
✨ یڪبار در ذهن ت وقتے نقشہ میڪشے
✨ و بار آخر در زندگےات وقتے براے رسیدن بہ آن تلاش مےڪنے

🌟موفقیت همینطورے شڪل نمےگیرد
Add a comment...

#خواسته هایتان_ را_"تجسم"_کنید

١: مشخص کنید که چه می خواهید و باور کنید که می توانید آن را بدست آورید. باور کنید که شایسته و سزاوار آن هستید و برایتان امکان پذیر است که آن را تصاحب کنید.

٢: سپس هر روز برای چند دقیقه چشمان خود را ببندید و تجسم کنید آنچه می خواهید را بدست آورده اید. احساس کنید آن را دارید و از این بابت سپاسگزاری کنید و از داشتن آن لذت ببرید.

٣: بعد از این حالت خارج شوید و به زندگی عادی خود برگردید. بقیه را به کاینات واگذار کنید و یقین داشته باشید که جهان هستی خواسته شما را برآورده خواهد ساخت....!
Add a comment...

Post has shared content
#لحظه_های_ناب
"موريس شواليه"
اگر شما منتظر یک لحظه ی نابی باشید تا همه چیز عالی و بر وفق مراد باشد ، چنین لحظه ای هرگز فرا نخواهد رسید.
اينگونه ديگر کوهستانها فتح نخواهند شد
مسابقات برنده نخواهد داشت و
شادمانی هیچگاه بدست نخواهد آمد.....!
Add a comment...

#لحظه_های_ناب
"موريس شواليه"
اگر شما منتظر یک لحظه ی نابی باشید تا همه چیز عالی و بر وفق مراد باشد ، چنین لحظه ای هرگز فرا نخواهد رسید.
اينگونه ديگر کوهستانها فتح نخواهند شد
مسابقات برنده نخواهد داشت و
شادمانی هیچگاه بدست نخواهد آمد.....!
Add a comment...

10# رفتار نابود_ کننده
1- سرزنش
2- تذکر و نصيحت مداوم
3- عدم مهارت گوش دادن و قضاوت كردن
4- منت گذاشتن
5- مقایسه کردن
6- جر و بحث کردن
7- برچسب منفی زدن
8- پیش بینی منفی کردن
9- گله و شکایت مدام
10- متهم کردن
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded