Profile

Cover photo
Madhawa Habarakada
Works at Lanka Walltiles PLC
Attended University of Moratuwa
Lives in Galagedara
2,541 followers|907,439 views
AboutPostsPhotosYouTube+1'sReviews

Stream

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
කට්ටියට මතක ඇති මම පොඩි පොත් පිංචක් හදල ඔයගොල්ලන්ට දුන්න "ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ට්‍රැෆික් වැඩි කරගන්නේ කෙසේද?" කියන නමින්. ඒක ඔයාලට ලබාදුන්නේ, මගෙ බ්ලොග් එකේ 2010 අන්තිම ...
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
ඔබගේ වෙඩ් අඩවිය Googleහි මුල් පිටුවට ගන්නා හැටි - 2
ඔබගේ වෙඩ් අඩවිය Googleහි මුල් පිටුවට ගන්නා හැටි - 1 ලිපිය ලිව්වෙ ගොඩක් කාලෙකට ඉස්සර. ඒකෙ ඉතිරි ටික ලියල තිබ්බත් පෝස්ට් කරන්න අමතක වෙලා තිබ්බෙ. මම තවත් පොත් පිංචක් ලියල ඒකට දානව කියල කිව්වත්, ඒකත් ලියවුනේ නැති නිසා පෝස්ට් එකක් විදිහටම දාන්න හිතුවෙ. තත්වයෙන් ...
 ·  Translate
ඉහත මම කිව්ව වගේ, අන්තර්ගතය උසස් වීමම ඉහළ Search Engine Ranking එකක් එන්න හේතුවක්. හොඳ අන්තර්ගතයක් සහිත ලිපියක් නැති නම් ඔබගේ අඩවියට කිසිදු කෙනෙක් පැමිණෙන එකක් නෑ, ...
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
fnd/,a, lk;af;a ismams lgq ud¿ lgq fnd/,af,a woaN+; N+ ,laIK j, ryi l=ulao id.rfha woañrd,a hehs ye¢kafjk b;d,s cd;sl foaY .fõIl l%siafgdam¾ fldf,dïnia w;a,dka;sla id.rh yryd .uka lsÍug Èk 70la .;lr ;sfí' tf;a wo ta fk!ldf...
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
Guide To CSE is a web site containing articles related to investing in the Colombo Stock Market which are helpful when investing in CSE, and the articles are in Sinhala
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
When it comes to quality and cheap, eezpal always scores the best. As we've mentioned in our earlier posts. We will give huge discounts along with our 3rd anniversary. But this time you'll get some...
1
Have him in circles
2,541 people
king kajan's profile photo
BUDDHIKA UDAYADIWAKARA's profile photo
MSS Homes Sri lanka's profile photo
krishanthan Somasundaram's profile photo
Gihan Sanjeewa's profile photo
Tharanga Wijesinghe's profile photo
ලොකු ශානා's profile photo
ගිහාන් මධුරංග's profile photo
Darshika Nishadi Jayawardana's profile photo

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
7.192969, 80.590592
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
rdjK rcq iS;d iÕjd ;enqfõ iS.sßfhao@ is.sßh ms,sn| Tn uú; lrjk ryia /ila mqrdúoHdj w;yer b;sydih lrd fhduq jQ úgl§ jvd we.ehSug ,lajkafka uqL mrïmrd.; lreKqh' tho úgl§ mqrdúoHdjg fojeks fkdfõ' mdod.;a b;sydih ;=< mqrdúoHdj...
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
Discover eToro, the world's largest social investment network, where millions of clients earn by copying the trading actions of our best traders. Join now and get a free $100 deposit bonus!
1

Madhawa Habarakada

Shared publicly  - 
 
Guide To CSE අඩවියේ යාවත්කාලීන කිරීමක් කිරීමට අදහස් විමසේ. - ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න
Guide To CSE වෙබ් අඩවිය කලක් ඉතාම ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයක පැවතියත්, දැනට වසර කිහිපයක සිට මෙම අඩවියේ නව ලිපි ලියැවීම නැවතී තිබේ.  නව ලිපි නොලියවුවත් අඩවියට පැමිණෙන පිරිස තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතී.  වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාකාරී තත්වයේ පැවති කාලයේ මසකට Page Views 15,000 - ...
 ·  Translate
Guide To CSE is a web site containing articles related to investing in the Colombo Stock Market which are helpful when investing in CSE, and the articles are in Sinhala
1
Niranjan Meegammana's profile photoMadhawa Habarakada's profile photo
2 comments
 
Absolutely. We are working on that. Thanks for the ideas. 
People
Have him in circles
2,541 people
king kajan's profile photo
BUDDHIKA UDAYADIWAKARA's profile photo
MSS Homes Sri lanka's profile photo
krishanthan Somasundaram's profile photo
Gihan Sanjeewa's profile photo
Tharanga Wijesinghe's profile photo
ලොකු ශානා's profile photo
ගිහාන් මධුරංග's profile photo
Darshika Nishadi Jayawardana's profile photo
Education
 • University of Moratuwa
  BSc. (Hons) in Materials Science and Engineering, 2006 - 2010
 • Royal College - Colombo 7
  Physical Science, 2002 - 2004
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Friends, Networking
Other names
මාධව හබරකඩ
Story
Tagline
A Good Friend, Blogger, Materials Engineer, Amatur Photographer
Introduction
I'm a simple person, who likes to work, who likes to listen to others, who likes to have many friends all over the world, who is happy when others are happy, who don't like to see tears in others, eyes, who is friendly, who is sensitive, .......
I'm a Blogger, Materials Engineer, Amateur Photographer...
Work
Occupation
Quality Assurance Executive at Lanka Walltiles PLC
Skills
Quality Management, Quality Assurance, ISO Systems, Ceramics, Creative Writing
Employment
 • Lanka Walltiles PLC
  Quality Assurance Executive, 2012 - present
 • Maga Engineering (Pvt) Ltd
  Quality Assurance Executive, 2011 - 2012
 • Lanka Walltiles Meepe (Pvt) Ltd
  Engineering Trainee, 2008 - 2009
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Galagedara
Madhawa Habarakada's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
ඔබගේ වෙඩ් අඩවිය Googleහි මුල් පිටුවට ගන්නා හැටි - 2 ~ මාධවගේ බ්ලොග් සටහන...
madhawaweblog.blogspot.com

ඉහත මම කිව්ව වගේ, අන්තර්ගතය උසස් වීමම ඉහළ Search Engine Ranking එකක් එන්න හේතුවක්. හොඳ අන්තර්ගතයක් සහිත ලිපියක් නැති නම් ඔබගේ අඩවියට කිසිදු

බුදු දහම ලොව පැතිරවීමේ නව මාවත අන්තර්ජාලයයි
sridharmadeshana.blogspot.com

බුද්ධාගම යනු කිසියම් ජාතියකට තනි අයිතියක් කිවහැකි දහමක් නොව එය විශ්ව ආගමකි. ලෝකයේ ප්‍රධාන ආගම් අතුරින් භූගෝලීය පිහිටීම, සංස්කෘතික හා භාෂාමය

නව පොත් පිංචක් ගැන අදහස් අවශ්‍ය කර තිබේ
careerguidancelk.blogspot.com

ඔයාලට මතක ඇතිනෙ මම මුලින් දුන්නු "ඔබට ගැළපෙන වෘත්තිය තෝරාගන්නේ කෙසේද" හා "ඔබට සුදුසුම වෘත්තිය සැලසුම් කිරීම - Fact Sheet 01" කියන කෙටි අත්වැ

කොලෙස්ටරෝල් සහ හෘද රෝග
www.nittaa.com

කොලෙස්ටරෝල් සහ හෘද රෝග - ගැන නිවැරදිව දැනගන්න. අන් අයටත් දැනගන්න ෂෙයාර් කරන්න. - ජීවිතයට 90 ක් කොලෙස්ටරෝල් යනු අපගේම අක්මාවේ නිපදවෙන තවත් එක

Group Buying සයිට් වලින් බඩු ගැනීම ~ මාධවගේ බ්ලොග් සටහන් | Madhawa's Weblog
madhawaweblog.blogspot.com

උදා: මම easy.lk එකෙන් ගත්ත Pest Reject (කෘමීන් එලවන) උපකරණයක්. ගෙනල්ල පාවිච්චි කරල බැලුවම ඒකෙන් වැඩක් නෑ. ඒක දාල තිබ්බට මැස්සො, මදුරුවො, කැර

සාර්ථක CV එකක් සාදා ගනිමු - 4 (සාර්ථක CV එකක දිග)
careerguidancelk.blogspot.com

සාමාන්‍යයෙන් CV එකකට ස්ථිර දිගක් නෑ. සමහරු කැමතියි තනි පුටුවෙ CV එකකට. සමහරු දෙකකට. සමහරු කියන්නෙ එහෙම ලිමිට් එකක් නෑ අයදුම් කරන රැකියාව, රැ

සාර්ථක CV එකක් සාදා ගනිමු - 3 (සාර්ථක CV එකක් කොහොම විය යුතුද)
careerguidancelk.blogspot.com

සාර්ථක CV එකක් කොහොම විය යුතුද? හොඳ CV එකක්, සාර්ථක CV එකක් හදන්න කියල හරියටම කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නෑ. නමුත් මෙන්න මේ දේවල් CV එකක තිබිය

සාර්ථක CV එකක් සාදා ගනිමු - 1
careerguidancelk.blogspot.com

මේක ගොඩක් අය බලාපොරොත්තුවෙන් හිටිය මාතෘකාවක්. රැකියාවකට ඉල්ලුම් කරනකොට CV එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම අනිවාර්ය දෙයක්. එය තමයි ඔබ ගැන සියළුම විස්ත

වෙබ් අඩවි සෑදීමේදී ඔබ නොකළ යුතු දේවල් - 4 කොටස (අවසාන කොටස) ~ මාධවගේ බ්ල...
madhawaweblog.blogspot.com

අඩවියට පැමිණෙන්නාට හැකියාව තිබෙන්න ඕනෙ, ක්ලික් කළ හැකි සබැඳියන් මොනවාද සබැඳියන් නොවන්නේ මොනවාද යන්න තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් නම් සබැඳියක් ය

ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යාමේදී කරන විශාලතම වැරදි 5
careerguidancelk.blogspot.com

ඉතින් කියන්න බලන්න, රැකියාවක් කරන වයසෙ ඉන්න කෙනෙක්නම් ඔබ, එකම එක ඉන්ටර්විව් එකකට හරි ගිහිල්ල තියෙනවනෙ නේද? සාර්ථකව මුහුණ දුන්නද? රැකියාවට තෝ

පොතක් ලියන අදහස ගැන අදහස් ~ මාධවගේ බ්ලොග් සටහන් | Madhawa's Weblog
madhawaweblog.blogspot.com

අපි අපේ දැනුම නොමිලේ කොතරම් බෙදල දෙනවද. ඒවායින් අපිට කොතරම් හිතට සතුටක් දැනෙනවද. ඒව කියවල ඒවායින් සහයන් අරගෙන ස්තුති කරන අයත් කෙතරම් ඉන්නවද.

අලුත් බ්ලොග් කියවනයක් හා දැන් කාලෙ සිංහල බ්ලොග් ලියවිල්ල ~ මාධවගේ බ්ලොග්...
madhawaweblog.blogspot.com

මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පොඩි වැඩක් ගැන කියන්න සහ මේ කාලෙ සිංහල බ්ලොගිං ගැන මට හිතෙන දේවල් ටිකකුත් එකතු කරන්න තමයි මේ ලිපිය ලියන්න හිතුවෙ. ඒත් එ

Style tips for skinny girls
stylefilebyraffealla.blogspot.com

Hey fashion lovers, I got a complain for writing only for plus sizes but not from very slim /thin girls… well now it is also a problem for m

"පවුරු" සත්‍ය කතාවක් - ප්‍රභල පණිවුඩයක් - ආත්මීය කතාවක් ~ මාධවගේ බ්ලොග් ...
madhawaweblog.blogspot.com

මේ කතාව ගැන මටත් පොඩ්ඩක් ලියන්න හිතුනෙ, හිතට දැනෙන ප්‍රභල කතාවක් වගේම මේකෙන් ඉතා ප්‍රභල වගේම තරුණ ප්‍රජාවට ඉතාම හොඳ පණිවුඩයක් දෙන නිසා. මේ ක

Job එකක් හොයාගන්නෙ කොහොමද? - 3 (වේදිකාව සකසා ගන්නා හැටි)
careerguidancelk.blogspot.com

මින් පෙර ලිපි දෙකකින් අපි කතා කළා, සුදුසුකම් සකසා ගන්නා ආකාරය හා සූදානම් වන ආකාරය ගැන. අද කතා කරමු, තවත් සූදානම් වන හැටි. 1. අවිධිමත් සම්මුඛ

Ads click ගැන හරියටම දනගන්න ~ THE ARROW
thearrowpost.blogspot.com

හරි… කොහොමද හැමෝටම?? ඔන්න අද ඉඳන් THE ARROW Blog එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් ගැන හා නියම ක්‍රම ගැන කියල දෙන්න පටන් ගන්නව.. මන් කි

Google Translator හොඳ වගේම නරකත් තිබෙන දෙයක් ~ මාධවගේ බ්ලොග් සටහන් | Mad...
madhawaweblog.blogspot.com

ලංකාවෙ දැන් ගොඩක් බ්ලොග් ලියන්නන් ඉන්නව. සිංහල බ්ලොග් අඩවිත් දැන් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනව. (සිම් වගේ තමා, එක්කෙනෙක්ට 10ක් විතර තියෙනවනෙ. :D

Service I had with eezpal was awesome. Their service is great, their support contacts are superb. Very fast replies and are very friendly. The packages are little pricey, but sure that it worth the money spent. If you want a friendly and a reliable partner, highly recommend them for you.
Public - in the last week
reviewed in the last week
The only ceramic walltiles manufacturing factory in Sri Lanka. The best walltiles locally and recognized internationally over many countries. (eg: USA, Canada, UK, Netherlands, Sweden, Oman, Pakistan, India, Bangladesh, Maldives, Singapore, Australia, South Africa, ... Produced complying with ISO 13006 and BS EN 14411. ISO 9001, ISO 14001, CE Marking certified company.
Public - 8 months ago
reviewed 8 months ago
7 reviews
Map
Map
Map
The place is superb. Very attractive with the things done to the old Bangalore. Filled with Antiques. Have a good space. Food is great. Service seams to be little slow. seams like low staff. But other than that the service is good. Rates are also reasonable. A Good place to have a meal, a snack, a little party...
Public - a year ago
reviewed a year ago