Shared publicly  - 
 
ถ้ามีรูปที่สำคัญมากๆ แล้วกลัวจะเผลอลบรูปนั้นทิ้ง เราสามารถตั้งค่าป้องกันไม่ให้ลบรูปนั้นได้ หรือจะใช้ในกรณีที่มีภาพเป็นร้อย อยากเหลือไว้แค่ไม่กี่รูปโดยไม่ต้องลบ…
3
1
Add a comment...