Shared publicly  - 
 
พูดถึงโทนฟิล์มสเน่ห์มันจะอยู่ที่การปรับแต่งสี แต่สำหรับโทนฟิล์มสีธรรมชาตินี้ มีการปรับสีค่อนข้างน้อย แต่ทำให้ภาพมีอารมณ์ของฟิล์มเก่า ด้วยแอพ Lightroom…
1
1
Add a comment...