Profile cover photo
Profile photo
Lectorium Rosicrucianum Centrum Wrocławskie
Centrum Wrocławskie Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża
Centrum Wrocławskie Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Zapraszamy na dziewięć spotkań poświęconych współczesnej filozofii różokrzyża.
Tematy dotyczyć będą odnowienie świadomości jako procesu odkrywania wewnętrznego rozwoju. Odkryć, rozpoznać, zrozumieć.
Aktualna ścieżka duchowa w codziennym życiu.

Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Można w nim uczestniczyć w trybie indywidualnym i jest oferowany za darmo. Dowiedz się więcej i zarejestruj się wypełniając formularz (http://bit.ly/2xH2eNe) lub pisząc na adres: kurs.internetowy.lr@gmail.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy na cykl 7 spotkań, które w sposób uporządkowany przedstawią naukę Szkoły Różokrzyża.
Pierwsze spotkanie pt. „Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę”, odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 11-12.30.
Rozpoczniemy krótką prezentacją multimedialną, a następnie będzie czas na rozmowę i pytania

Wrocław ul. Wandy 7/11
sobota,, 12 stycznia, godz. 11:00

Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę

Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach niezwykłych.
W ciągu kilku dekad życie uległo wielkiemu przyspieszeniu. Z powodu narastającej globalizacji oraz wszechobecnego Internetu sięgamy spojrzeniem aż po krańce świata. Doprowadziło to jednak do tego, że w miarę stabilny grunt pod nogami, któremu ludzie w pewnym stopniu ufali jeszcze w ubiegłym wieku, nie wydaje się już tak pewny.
Na całym świecie stare struktury rozpadają się. Wartości podlegają ciągłej przemianie. Pojawiają się oznaki gruntownego, ogólnoświatowego przełomu, co potwierdza fakt, że wkroczyliśmy w Erę Wodnika.
Staliśmy się przedmiotem oddziaływania pewnych szczególnych wpływów kosmicznych, które stawiają nas, jako ludzkość, przed wielkimi zmianami. Mimo globalnych problemów i powszechnej niepewności, wpływy te niosą ze sobą także wielkie możliwości.
Przełamywanie dotychczasowych granic czasu i przestrzeni może spowodować w nas otwartość na nowe widzenie świata oraz poszukiwanie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka:

Skąd przychodzę?
Dlaczego żyję?
Dokąd idę?

By móc odpowiedzieć na te pytania, powinniśmy sięgnąć do źródła.
Źródło świata spoczywa w tym, co wieczne, w wielkiej, nieskończonej ciszy, należącej do tego, co było przed nastaniem świata. Chodzi tu o pierwotną, „niezrodzoną” energię. Symbolicznie można ją porównać do łona matki, z którego zrodził się pierwotny, boski świat. Wszystko jest tam przepromieniowane boskim światłem i w nim przyjmuje formę. Różokrzyżowcy twierdzą, że ludzkość powołana jest do tego właśnie, całkowicie innego życia
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Opola na spotkanie:

Droga do człowieka duchowego

poniedziałek, 14 stycznia, godz. 18:00
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Opole, ul. Koraszewskiego 7-9

Gustaw Meyrink, napisał kiedyś:
Nazwał mnie Pan poszukiwaczem Boga. To nieprawda, nie jestem poszukiwaczem Boga – jestem boskim przegranym. O Bogu nie wiemy nic. Natomiast obraz, który budujemy w naszej fantazji, zwany przez nas „Bogiem”, zasłania nam drogę do tego jedynego, co możemy odnaleźć: drogę do nas samych

Wielu ludzi nosi w sobie bardzo osobisty obraz Boga. Są to jednak wyobrażenia pochodzące z naszego trójwymiarowego świata. Jak długo wiążemy ze słowem „Bóg” wyobrażenie osobowego Boga lub jego Syna, i jako egocentryczne osobowości kierujemy do niego nasze życzenia i wszelkie wyobrażenia na jego temat, tak długo nie możemy połączyć się z prawdziwą boską miłością i siłą.
Dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że z naszego przemijalnego świata nie da się przerzucić mostu do świata boskiego, że nie może tego dokonać człowiek dialektyczny, światło boskiego świata będzie mogło zbudować taki most w naszym kierunku. Wtedy też otworzy się dla nas droga prowadząca z tego świata do świata boskiego. Decydujące jest przy tym rozpoznanie tego, że osobowość-ja jest „prekursorem” człowieka boskiego. Różokrzyżowcy mówią w tym kontekście o świadomości Janowej, w nawiązaniu do postaci Jana Chrzciciela z Nowego Testamentu. Jan Chrzciciel jest ucieleśnieniem stanu prekursora. Stanu tego musi doświadczyć każdy kandydat gnostycznej szkoły wtajemniczeń. Świadomość Janowa jest najwyższą świadomością, jakiej może dostąpić taki człowiek jak my.


Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy na Medytację Gnostyczną pt.:

Prostota prawdziwego życia

oraz na sylwestrowe Spotkanie z Gnozą

niedziela, 30 grudnia, godz. 11:30
Wrocław, ul. Wandy 7/11
wstęp wolny

Czym właściwie jest prostota?
Mówiąc o prostocie mamy często na myśli, że coś jest łatwe, nieskomplikowane, naturalne. Nierzadko szukamy prostoty w tzw. "powrocie do natury". Czujemy się uwięzieni w konwencjach, zwyczajach, narzuconych standardach i określonych wartościach. Tęsknimy za wyzwoleniem z krępującego nas kaftana zewnętrznych zwyczajów i form, w których się dusimy. Wciąż o coś walczymy, dążymy do czegoś, modlimy się, wierzymy w coś. Ciągle mamy na coś nadzieję i chcemy coś zrealizować, staramy się wszystko jakoś ułożyć i rozwiązać wszystkie problemy.
W ten sposób próbujemy zrozumieć życie.
Miotamy się pomiędzy marzeniem o boskim idealnym świecie, a cywilizacją, w której jesteśmy uwięzieni. Wszystkie nasze doświadczenia w tym niekończącym się kole są zapisane w kolektywnej pamięci świata, w historycznym dziedzictwie ludzkości. Pozostajemy uwięzieni w tym cyklu aż do momentu, kiedy coś zaczyna świtać w naszej świadomości. Życie ukazuje nam się wówczas w zupełnie nowym, a jednocześnie jakby bardzo znajomym świetle, tęsknota za nowym życiem przybiera na sile, a z naszych serc zaczyna wypływać żywa wiedza.
Prawdziwa prostota jest wynikiem głębokiego połączenia duszy ze źródłem życia. To nieśmiertelne życie duszy jest obecne tu i teraz. Człowiek może je rozpoznać i przeżywać w swoim codziennym życiu. Może doświadczyć prostoty przymierza Boga ze swoją wewnętrzną istotą.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Poznania na spotkanie oraz Medytację Gnostyczną:
Na ścieżce do domu Ducha

Ten, kto prawdziwie poszukuje, zawsze otrzyma pomoc, ponieważ Bóg nigdy nie porzuca dzieła swoich rąk, a boska cząstka, którą człowiek nosi w sobie, jest właśnie dziełem jego rąk.

Dlatego od niepamiętnych czasów braterstwa duchowe i ich pracownicy przy pomocy Światła czynią wszystko, by ludzie poszukujący stali się świadomi i mogli zostać doprowadzeni do celu.


środa, 19 grudnia godz. 18:00
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
Aleja Niepodległości 2, sala nr 22 (I piętro)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Choćby Jezus tysiąc razy narodził się w Betlejemskim żłobie, cóż Ci z tego, jeśli nie narodził się w Tobie
Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje
Wy jesteście świątynią Boga
Zaprawdę powiadam wam, królestwo Boga jest w Was

Zapraszamy na spotkanie pt:

Boże Narodzenie w nas

piatek, 14 grudnia, godz. 19:00
Wrocław, ul. Wandy 7/11

Przytoczone cytaty wskazują nam, że to w nas powinno nastąpić Boże narodzenie, narodzenie Jezusa, na wartość wewnętrznych, można by powiedzieć, osobistych narodzin Jezusa.

Na naszym spotkaniu chcemy przedstawić ewangeliczną symbolikę bożego narodzenia jako wewnętrzny rozwój w świetle gnostycznej szkoły duchowej.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Opola na spotkanie:

Człowiek – Mikrokosmos

poniedziałek, 10 grudnia, godz. 18:00
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Opole, ul. Koraszewskiego 7-9

Jeśli jest mowa o człowieku, to zazwyczaj myślimy o jego widzialnej, cielesnej postaci. W rzeczywistości jednak człowiek jest istotą o wiele bardziej złożoną. Jest czymś więcej niż tylko widzialnym, materialnym ciałem.
Poruszają i dynamizują nas myśli, uczucia i emocje, które wyrażają się w naszej woli.
Gdzie one się znajdują?
Jak one się rozprzestrzeniają?
Uruchamiają one, na swój sposób, procesy w naszym ciele, bez względu na to, czy procesy te są dla nas widzialne, czy też zachodzą wewnątrz nas.
Człowiek jest w swoich działaniach zależny od otoczenia. Wtłacza to nas w tok automatycznych, nieświadomych, tak zwanych zaprogramowanych czynności. Możemy tego doświadczyć np. przy prowadzeniu samochodu. Jesteśmy w stanie wykonywać wtedy wiele różnych czynności, nie będąc ich rzeczywiście świadomymi. W tym kontekście mówi się o podzielności uwagi.
Jak do tego dochodzi?
W jakie „anteny” jesteśmy wyposażeni i w jaki sposób umożliwiają nam one płynne działanie?
Dlaczego na pewne wpływy jesteśmy otwarci a na inne nie?
Aby móc to dobrze zrozumieć, trzeba wiedzieć, że za nasze poczynania i funkcjonowanie odpowiadają różne ciała.
Według nowoczesnego Różokrzyża są nimi: ciało grubomaterialne i trzy ciała subtelnomaterialne: eteryczne, astralne i mentalne.


Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Poznania na:

Wieczór poezji gnostycznej
Rumi, mistycy sufizmu i inne wiersze poruszające serce i duszę

Na spotkaniu pozwolimy się zaczarować wybranym utworom poetyckim i zastanowimy się na czym polega sekret ich przyciągania... Dlaczego czasem jeden wiersz potrafi poruszyć duszę szybciej niż lektura grubych, mądrych ksiąg?


środa, 5 grudnia godz. 18:00
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
Aleja Niepodległości 2, sala nr 22 (I piętro).
Wstęp wolny.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Poznania na spotkanie oraz Medytację Gnostyczną:

Zew, który przenika wszechświat

środa, 21 listopada godz. 18:00
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, sala nr 22 (I piętro).
Wstęp wolny.

Czyż każdy z nas nie doświadczył kiedyś uczucia, że w jednym mgnieniu oka mógłby całkowicie pojąć istotę życia?
Przez krótką chwilę mogło nam się wydawać, że nasz umysł usunął się na drugi plan i na nasze życie padło jasne światło. Dostrzegaliśmy wówczas – jakby z innego punktu widzenia – wielką spójność wszystkiego, co nas otacza. Przez chwilę doznawaliśmy jedności wszystkiego, co żyje, i czego sami byliśmy istotną, żywą częścią.
W tej krótkiej chwili mogliśmy uświadomić sobie całą chwałę i niezmierzone piękno życia, nieskończone możliwości, które się przed nami otwierają i moc, jaką dysponujemy.

Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded