Profile

Cover photo
17 followers|4,949 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Lazi

Shared publicly  - 
 
Choose the best answer: a) Of all the good friends i have, David is ... (the best/ good/ better/ well). b) The armchairs aren't far from the television. They are ... the television. (opposite/ near/ behind/ under) - Choose the best answer,Of all the good friends i have David is ... (the best/ good/ better/ well),The armchairs aren't far from the television,They are ... the television (opposite/ near/ behind/ under),chọn đáp án đúng,Tiếng Anh Lớp ...
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Cho điện tích Q1 = 10^-6 C đặt tại điểm A trong không khí. Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm B đặt cách A 10cm. Tại B người ta đặt thêm điện tích Q2 = 4.10^-6 C. Xác định vị trí M để vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng 0 - Cho điện tích Q1 = 10^-6 C đặt tại điểm A trong không khí,Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm B đặt cách A 10cm,Tại B người ta đặt thêm điện tích Q2 = 4.10^-6 C,Xác định vị trí M để vectơ cường độ...
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Trò chơi giải ô chữ: Ô chữ gồm hai câu với 25 chữ cái, là câu tục ngữ về kinh nghiệm làm đất của ông cha ta, cho biết chữ cái mở đầu là M và B - Trò chơi giải ô chữ,Ô chữ gồm hai câu với 25 chữ cái,là câu tục ngữ về kinh nghiệm làm đất của ông cha ta,cho biết chữ cái mở đầu là M và B,Một cục đất nỏ,Bằng một giỏ phân,Công nghệ Lớp 7,bài tập Công nghệ Lớp 7,giải bài tập Công nghệ Lớp 7,Công nghệ,Lớp 7
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Tìm x: √25(4x^2 + 4x + 1) = 35; √9(x^2 - 4x + 4) = 6; √4(1 - 2x + x^2) - 6 = 0; √9x^2 - 12x + 4 = 22; √(2 - x) + √(18 - 9x) = 4 - Tìm x,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Rút gọn: a) (2 - √2).5√2 - (3√2 - 5)^2; b) (√a + √b)/(√a - √b) + (√a - √b)/(√a + √b); c) (a - b)/(√a - √b) - (√a^3 - √b^3)/(a - b). Tính: 2/(√7 - √5) - 2/(√7 + √5); Tìm x: √(4x + 20) - 3√(x + 5) + 4/3√(9x + 45) = 6 - Rút gọn,Tìm x,Căn(4x + 20) - 3Căn(x + 5) + 4/3Căn(9x + 45) = 6,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Tìm số tự nhiên a (a # 0) sao cho khi chia nó cho 8 thì được số dư gấp 5 lần thương. Trong một phép chia có số bị chia là 410, số dư là 19, tìm số chia và thương? - Tìm số tự nhiên a (a # 0) sao cho khi chia nó cho 8 thì được số dư gấp 5 lần thương,Trong một phép chia có số bị chia là 410 số dư là 19,tìm số chia và thương,Toán học Lớp 6,bài tập Toán học Lớp 6,giải bài tập Toán học Lớp 6,Toán học,Lớp 6
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc với BC tại H, AB = 6cm, HC = 6,4cm. Tính BC, AH? - Cho tam giác ABC vuông tại A,AH vuông góc với BC tại H,AB = 6cm,HC = 6.4cm,Tính BC và AH,Toán học Trình độ khác,bài tập Toán học Trình độ khác,giải bài tập Toán học Trình độ khác,Toán học,Trình độ khác
1
Add a comment...

Lazi

Shared publicly  - 
 
Quãng đường Hà Nội - Huế dài 658km, quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Hà Nội - Lào Cai 320km - Quãng đường Hà Nội - Huế dài 658km,quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Hà Nội - Lào Cai 320km,Quãng đường Hà Nội - Lào Cai dài bao nhiêu ki-lô-mét,Quãng đường Lào Cai - Huế (qua Hà Nội) dài bao nhiêu ki-lô-mét,Toán học Lớp 5,bài tập Toán học Lớp 5,giải bài tập Toán học Lớp 5,Toán học,Lớp 5
1
Add a comment...
Story
Tagline
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Links