Profile cover photo
Profile photo
Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động OLECO
119 followers -
Xuất khẩu lao động
Xuất khẩu lao động

119 followers
About
Posts

Post has attachment
Đơn hàng Xử lý ô xi hóa bề mặt nhôm
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Xử lý ô xi hóa bề mặt nhôm
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Gunma Ken
• Tuổi: 18-30
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 126.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 6/2018
• Dự kiến thi tuyển 6/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
https://goo.gl/o85YPD Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng ép dập kim loại
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: ép, dập kim loại
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Gunma Ken
• Tuổi: 18-30
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 126.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 6/2018
• Dự kiến thi tuyển 6/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
https://goo.gl/qg7eAY Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Lắp ráp máy móc
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Kiểm tra máy
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Aichi Ken
• Tuổi: 19-27
• Giới tính: NAM – NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 161.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 6/2018
• Dự kiến thi tuyển 6/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
https://goo.gl/EffL4S Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Vận hành máy dệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Vận hành máy dệt, may khăn mặt
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Ehime Ken
• Tuổi: 18-32
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 4/2018
• Dự kiến thi tuyển 4/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
https://goo.gl/CbLnVj Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Kiểm tra máy
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Kiểm tra linh kiện xe ô tô
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Shizuoka Ken
• Tuổi: 19-26
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 149.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 3/2018
• Dự kiến thi tuyển 3/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
https://goo.gl/aJyGMs Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Lắp ráp linh kiện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện trong gia đình
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Toyama Ken
• Tuổi: 20-30
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 4/2018
• Dự kiến thi tuyển 4/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
https://goo.gl/Uf8gND Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Lắp ráp linh kiện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện trong gia đình
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Toyama Ken
• Tuổi: 20-30
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 4/2018
• Dự kiến thi tuyển 4/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
https://goo.gl/Uf8gND Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng In Opset
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: In Opset
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Kyoto Fu
• Tuổi: 20-28
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 154.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 4/2018
• Dự kiến thi tuyển 4/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
https://goo.gl/5pW1Qh Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản phi gia nhiệt
• Công việc: Chế biến thực phẩm muối
• Thời hạn: 03 Năm
• Địa điểm làm việc: MiyagiKen
• Tuổi: 20-30
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 3/2018
• Dự kiến thi tuyển 3/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
• Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/aCBZcj
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Đúc đồ nhựa
• Công việc: Đúc đồ nhựa các linh kiện ô tô
• Thời hạn: 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Kumamoto-Ken
• Tuổi: 18-30
• Giới tính: Nam
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 155.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 3/2018
• Dự kiến thi tuyển 3/2018
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
• Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/y2S3se
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded