Profile cover photo
Profile photo
Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động OLECO
119 followers -
Xuất khẩu lao động
Xuất khẩu lao động

119 followers
About
Posts

Post has attachment
Tuyển NŨ làm nghề DỆT
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Điều khiển máy dệt
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Ishikawa
• Tuổi: 19-28
• Giới tính: NŨ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8-9/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
https://goo.gl/Lw9T6b Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...

Post has attachment
Tuyển NAM làm Nội thất công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Hoàn thiện nội thất công trình
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Hiroshima
• Tuổi: 19-30
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8-9/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
https://goo.gl/5dEfmw Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Tuyển NAM làm Kỹ thuật viên Nông nghiệp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Bác sỹ chăm sóc thú y
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: NaraKen
• Tuổi: 22-30
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp Đại học
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 195.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
https://goo.gl/8eeAKe Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Tuyển NỮ Gia công thực phẩm
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Gia công, sản xuất các loại mỳ
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: NaraKen
• Tuổi: dưới 25
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
https://goo.gl/pNLN25 Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vnAdd a comment...

Post has attachment
Tuyển NỮ Lắp ráp linh kiện thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Chế biến thực phẩm như cơm hộp, cơm nắm, bánh mỳ…
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: HyogoKen
• Tuổi: 18-26
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 129.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
https://goo.gl/hbAXSf Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn


Add a comment...

Post has attachment
Tuyển NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Chế biến thực phẩm như cơm hộp, cơm nắm, bánh mỳ…
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: OsakaFu
• Tuổi: dưới 25
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 9/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
https://goo.gl/38Dn7w Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...

Post has attachment
Tuyển NAM - NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Chế biến thực phẩm phụ trợ, gia công thủy sản phi gia nhiệt
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: IwateKen
• Tuổi: 18-28
• Giới tính: NỮ NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 8/2017
• Dự kiến thi tuyển
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
https://goo.gl/uDGBmC Liên hệ: 0988004490
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn
Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Khoan giếng công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Sử dụng công cụ để khoan lỗ công trình
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Shimoigusa, Tokyo
• Tuổi: 19-28
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 165.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 2017
• Dự kiến thi tuyển 7/2017
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
• Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/aGnCtc
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng NÔNG NGHIỆP
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: Làm vườn ( Trồng cà chua, các loại dưa )
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Nagasaki-Ken
• Tuổi: 19-25
• Giới tính: NỮ
• Trình độ: không yêu cầu
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 2017
• Dự kiến thi tuyển 7/2017
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2017
• Tổng chi phí ~5.000 USD
Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/33T3qB
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...

Post has attachment
Đơn hàng Lắp đặt đường ống công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
• Công việc: lắp đặt sửa chữa đường ống nước công trình
• Thời hạn 03 Năm
• Địa điểm làm việc: Kanagawa-Ken
• Tuổi: 19-28
• Giới tính: NAM
• Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
• Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
• Sức khỏe tốt
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày
• Lương cơ bản chưa thêm giờ: 164.000 Yên / Tháng
• Sơ tuyển: 2017
• Dự kiến thi tuyển 7/2017
• Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
• Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/ENLueT
Email: hongliendt0044@gmail.com
http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/
http://www.laodongxuatkhau.info/
https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Add a comment...
Wait while more posts are being loaded