Shared publicly  - 
 
hôm nay là một ngày không vui, có nên cho qua mọi thứ ko ta...
Translate
3
THÁI NGUYÊN's profile photoHuỳnh Chris's profile photoPham Hoang Tuan Anh (Bóng Biển)'s profile photoTrúc LeO's profile photo
6 comments
Translate
 
cho qua mọi thứ gì.....khi mọi thứ ko vui....
giữ lại làm niềm vui đi em
Translate
Translate
Translate
 
cho wa hết đy a àk
Add a comment...