Profile cover photo
Profile photo
Ośrodek Szkoleniowy UDT
7 followers
7 followers
About
Ośrodek Szkoleniowy UDT's posts

Post has attachment

Dźwignice linotorowe są urządzeniami dźwignicowymi – odmianą kolejek linowych. Są one przeznaczone do transportowania ładunków lub materiałów sypkich w pojemnikach. Do tego celu wykorzystuje się wodzak przemieszczający się po linach nośno-ciągnących lub nośnych, które umieszczone są na dwóch podporach. Pracownicy obsługujący sprzęt tego typu muszą posiadać uprawnienia na dźwignice linotorowe. Są to uprawnienia UDT nadawane po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Dostępne kursy na dźwignice linotorowe przekazują informacje teoretyczne i ćwiczą umiejętności praktyczne obsługi sprzętu. Jako że podlega on dozorowi technicznemu, każdy kurs na dźwignice linotorowe zawiera przepisy dot. warunków technicznych w zakresie ich eksploatacji. Jako kursy UDT upoważniają one do podejścia go egzaminu.

Oferujemy szkolenia na dźwignice linotorowe. Są to szkolenia UDT pomagające w zdaniu egzaminu i otrzymaniu uprawnień. Zapraszamy serdecznie!
Photo

Post has attachment

Zwyżki

Zwyżki to urządzenia dźwignicowe, które bardzo dobrze sprawdzają się przy pracach w zamkniętych pomieszczeniach oraz na niewielkich przestrzeniach. Stosowane są na ogół jako samojezdne sprzęty, do których obsługi potrzebne są uprawnienia UDT. Aby je uzyskać, należy odbyć na początek kurs na zwyżki i potem przystąpić do egzaminu.

Wszystkie kursy na zwyżki obejmują szeroki zakres tematyki. Są to kursy UDT dostarczające informacji teoretycznych oraz dodatkowo koncentrujące się na praktyce. Celem kursy są uprawnienia na zwyżki, które nadaje Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy szkolenia na zwyżki, które przeznaczone są dla pracowników chcących pracować jako ich operatorzy. To szkolenia UDT, które rzetelnie przygotowują do egzaminu. Zapraszamy!

Post has attachment

Żurawie

Żuraw to urządzenie dźwignicowe, które potrafi podnosić na wysokość różne towary. Żurawie zbudowane są z kolumny i wysięgnika z cięgnikiem, na którym osadza się ładunek. Znajdują zastosowanie głównie w portach, a także przy pracach budowlanych. Wyróżnia się różne typu żurawi – wieżowe i szynowe, przenośne. Pracownik obsługujący żuraw musi posiadać uprawnienia UDT. Są to uprawnienia na żurawie nadawane po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu.

Kursy na żurawie obejmują wiedzę teoretyczną oraz praktykę używania sprzętu. Także jako kursy UDT są to informacje związane z przepisami dozoru technicznego. Każdy kurs na żurawie wszechstronnie uczy budowy sprzętu, jego zasad działania, konserwacji oraz przepisów BHP i dotyczących UDT.

Oferujemy profesjonalne szkolenia na żurawie. Są to szkolenia UDT, które profesjonalnie i kompleksowo przygotowują do zdania egzaminu i otrzymania uprawnień.
Photo

Post has attachment

Wyciągi towarowe zaliczane są do dźwignic. Są one przeznaczone do podnoszenia na prowadnicach towarów przy pomocy cięgników. Wyróżnia się wyciągi towarowe linowe i łańcuchowe. Wyciągi towarowe są wykorzystywane często przy pracach budowlanych i transportowych. Pracownik do ich obsługi musi posiadać uprawnienia na wyciągi towarowe. Są to uprawnienia UDT, które nadawane są po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Wcześniej należy odbyć kurs na wyciągi towarowe. Prowadzone kursy na wyciągi towarowe obejmują teorię i praktykę użycia sprzętu. Jako kursy UDT obejmują informacje wymagane przez przepisy prawa.

Oferujemy profesjonalne szkolenia na wyciągi towarowe, które przygotowują do egzaminów UDT. Nasze szkolenia UDT pomagają w skutecznym ich zdaniu. Zapraszamy!
Photo

Post has attachment
Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki widłowe, czyli inaczej wózki jezdniowe podnośnikowe to podstawowe urządzenia transportu bliskiego stosowane przy pracach rozładunkowych i załadunkowych w magazynach, zakładach produkcyjnych, portach. Do ich obsługi należy posiadać uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe. Do ich otrzymania trzeba odbyć kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Wszystkie kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne, które uczą, jak obsługiwać sprzęt, konserwować go i zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych. Jako kursy UDT przygotowują one do egzaminu. Po jego pozytywnym zdaniu pracownik otrzymuje uprawnienia UDT.

Oferujemy szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe kompleksowo przygotowujące do pracy. Są to szkolenia UDT, po których uczestnicy mogą podejść do egzaminu. Zapraszamy! Więcej informacji pod adresem: http://kursy-udt.pl/szkolenia/wozkiwidlowe/
Photo

Post has attachment
Urządzenia do manipulacji kontenerami

Urządzenia do manipulacji kontenerami stosowane są głównie w portach przy pracach przeładunkowych. Dzięki nim można prowadzić załadunek i rozładunek towarów. Do wykonywania prac wymagany jest kurs na urządzenia do manipulacji kontenerami.

Wyróżniane są uprawnienia na urządzenia do manipulacji kontenerami I K przeznaczone do prac przeładunkowych. Wszystkie szkolenia na urządzenia do manipulacji kontenerami obejmują informacje teoretyczne i praktykę przygotowującą do pracy w charakterze operatora. Celem są także uprawnienia UDT. Muszą być to szkolenia UDT, który kończą się egzaminem przed komisją UDT.

Prowadzimy kursy na urządzenia do manipulacji kontenerami i przygotowujemy uczestników do egzaminów. Oferujemy kursy UDT i skutecznie pomagamy w zdobyciu uprawnień. Zapraszamy!
Photo

Post has attachment
Układnice są typem urządzeń dźwigowych wykorzystywanych głównie w magazynach – są one przeznaczone do transportu oraz układania towarów na półkach magazynowych. Konstrukcja układnic opiera się na przejezdnej ramie lub słupie, na których umieszczony jest wodzak z wysuwanymi widłami. Układnice sterowane są automatycznie bądź z kabiny, do czego potrzebne są uprawnienia UDT. Są to obowiązkowe uprawnienia na układnice, bez których nie można prowadzić prac. Aby je otrzymać, trzeba odbyć kurs na układnice.

Podczas szkolenia na układnice poruszane są wszystkie kwestie obsługi sprzętu. Profesjonalne kursy na układnice koncentrują się na teorii, ale także obejmują ćwiczenie umiejętności praktycznych. Jako kursy UDT przygotowują one kompleksowo do egzaminu.

Oferujemy szkolenia UDT na układnice – z nami egzaminy można zdać jeszcze łatwiej!
Photo

Post has attachment
Suwnice zaliczane są do dźwignic i umożliwiają opuszczanie i podnoszenie towarów w poziomie i w pionie. Wśród suwnic wyróżnia się m.in. suwnice bramowe, pomostowe (natorowe) oraz suwnice podwieszane. Do realizowania prac potrzebne są uprawnienia na suwnice. Wymagane jest odbycie szkolenia UDT.

Wszystkie kursy na suwnice obejmują informacje teoretyczne i dodatkowo ćwiczenie umiejętności praktycznych. Dostępne są szkolenia na suwnice sterowane z kabiny oraz z poziomu roboczego. Każdy kurs na suwnice kompleksowo przygotowuje do zdania egzaminu. Potrzebne są kursy UDT – to po nich można do niego przystąpić.

Oferujemy profesjonalne kursy, dzięki którym można zdobyć łatwo uprawnienia UDT. Gwarantujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminu!
Photo

Post has attachment
Podnośniki to urządzenia służące go łatwiejszego podnoszenia obiektów lub ludzi na wyznaczoną wysokość. W pracach wykorzystuje się głównie podnośniki koszowe samojezdne i na przyczepach. Dzięki długiemu wysięgnikowi można wykonywać różne rodzaje prac. Potrzebne są do nich uprawnienia na podnośniki. Wymagane są specjalistyczne uprawnienia UDT.

Kursy na podnośniki obejmują pełen zasób informacji teoretycznych i działań praktycznych. Dzięki nim można zdobyć uprawienia na podnośniki potrzebne do prac i konserwacji tych urządzeń. Wszystkie szkolenia UDT bazują na aktualnych przepisach prawa dotyczących Urzędu Dozoru Technicznego.

Oferujemy kursy UDT, które kompleksowo przygotowują do egzaminów. W naszym ośrodku kurs na podnośniki realizowany jest tak, by uzyskanie uprawnień było jeszcze łatwiejsze. Zapraszamy!
Photo

Post has attachment
O FIRMIE

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to kompleksowe szkolenia pracowników i pracodawców już od ponad 15 lat. Nasza firma skupia się w szczególności na realizacji szkoleń w ramach UDT, SAP, także BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy.

Zatrudniamy i współpracujemy z kompetentnymi instruktorami z szeroką praktyką zawodową, a nasze doświadczenie i zaangażowanie powoduje, że każde nasze szkolenie jest zgodne z przepisami prawa, zawiera wszystkie niezbędne informacje teoretyczne i praktyczne potrzebne do zatrudnienia na różnych stanowiskach zawodowych w zakładach pracy. W nauczaniu wykorzystujemy własne programy, które wyróżniają się atrakcyjną formą przekazu informacji, która aktywizuje uczestników i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy potrzebnej w codziennych obowiązkach zawodowych. Od lat nasz Ośrodek cieszy się zaufaniem i zadowoleniem wśród kursantów i pracodawców.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług szkoleniowych!
Photo
Wait while more posts are being loaded