Profile cover photo
Profile photo
Ergon ADR
6 followers
6 followers
About
Ergon ADR's posts

Prowadzimy kurs ADR stanowiskowy dla pracowników, którego celem jest przeszkolenie osób zatrudnionych w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych. To kursy ADR cena których na pewno Państwa zadowoli!

ADR kurs stanowiskowy skierowany jest w szczególności do pracowników na takich stanowiskach jak: magazynier, załadowca, operator cysterny, kierowca zajmujący się przewozem towarów niebezpiecznych, gdy nie jest wymagane zaświadczenie, pracownik biurowy, ochroniarz.

Po zakończeniu nauki nadawane są uprawnienia ADR do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach. Zajęcia nie kończą się egzaminem, wydawane jest zaświadczenie. Zapraszamy!

Zapraszamy na kurs ADR specjalistyczny – to oferta skierowana do kierowców zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych oraz mających uprawnienia ADR nadane przez kurs podstawowy.

Wybierając specjalistyczny ADR kurs, mogą uzyskać Państwo uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym materiałów promieniotwórczych dla klasy 7 oraz wybuchowych dla klasy 1, a także przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach. Po zakończeniu nauki uczestnicy biorą udział w egzaminie, którego zaliczenie nadaje uprawnienia.

Jeżeli chcą Pastwo wybrać nasze kursy ADR cena w naszym Ośrodku jest zawsze zachęcająca. Zapraszamy do wybrania naszej oferty!

Post has attachment
W naszej ofercie znajduje się kurs ADR podstawowy – to zajęcia przeznaczone dla tych z Państwa, którzy chcieliby uzyskać niezbędne uprawnienia ADR na stanowisko kierowcy samochodowego przewożącego materiały niebezpieczne.

Każdy ADR kurs jest przy tym prowadzony według najnowszych przepisów prawa prze wykwalifikowanych instruktorów. Po jego zakończeniu ma miejsce egzamin, którego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia.

Od lat prowadzimy kursy ADR cena zajęć w naszym Ośrodku wyróżnia się zawsze pozytywnie na tle konkurencji, dlatego dzięki nam mogą zdobyć Państwo niezbędne uprawnienia bez przepłacania. Siedziba ODK ERGON to Warszawa, gdzie prowadzimy nasze szkolenia, ale jeżeli chcą Państwo skorzystać z oferty zamkniętej, jesteśmy w stanie dojechać zrealizować je na terenie całego kraju. Zapraszamy! Więcej informacji pod adresem: http://adrkurs.pl
Photo

Post has attachment
TEST ADR

Aby otrzymać uprawnienia potrzebne do pracy na stanowisku kierowcy przewożącego towary niebezpiecznie, należy znać dokładnie przepisy ADR. Podczas egzaminu uczestnicy rozwiązują testy ADR, które sprawdzają znajomość przepisów. Egzaminy prowadzone są dla szkoleń podstawowych, specjalistycznych różnych klas i różnią się pod tym względem pytaniami, czasem trwania oraz warunkami zaliczenia.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto sprawdzić swoją znajomość przepisów. W tym celu najlepiej zapoznać się z pytaniami testowymi, które pojawiają się często podczas egzaminów. Przykładowe ADR testy dostępne są pod adresem: http://adrkurs.pl/baza-wiedzy/testy-adr/
Photo

Post has attachment
EGZAMIN ADR

Aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowiskach, na których pracownik ma do czynienia z materiałami niebezpiecznymi, konieczny jest egzamin ADR. W zakresie przepisów ADR egzamin sprawdza wiedzę zdobytą przez uczestnika podczas szkolenia – obejmuje zarówno przepisy krajowe, jak i zagraniczne.

Do egzaminu należy przystąpić maksymalnie po 6 miesiącach od zakończenia nauki. Egzamin odbywa się w Ośrodku przed dwuosobową komisją. Po zaliczeniu egzaminu na ocenę pozytywną uczestnik otrzymuje zaświadczenie poświadczające jego znajomość takich informacji jak przepisy ADR oraz powiązane z nimi, a także uprawniające go do pracy na stanowisku.
Photo

Post has attachment
W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON zapraszamy Państwa na kurs UNO – inaczej kurs TDT. Podczas niego przekazujemy kluczowe informacje niezbędne do pracy na stanowiskach, na których wykorzystuje się nalewaki do takich prac jak napełnianie zbiorników, w tym napełnianie cystern.

Aby prowadzić tankowanie zbiorników oraz tankowanie cystern pracownik musi posiadać uprawnienia TDT. Zajęcia obejmują szeroki zakres danych na temat materiałów niebezpiecznych, zbiorników transportowych, osprzętu, urządzeń typu UNO, a także przepisów BHP i PPOŻ na stanowisku pracy. Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu uczestnik uzyskuje niezbędne uprawnienia.

Siedziba naszej firmy znajdująca się w Warszawie przy ulicy Warszawskiej 58C lokal 47 (wejście i parking dla klientów naszego Ośrodka znajduje się na tyłach Galerii Gawra z wjazdem od ulicy Hermana). Możemy także wykonać kurs wyjazdowy w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Prosimy o skontaktowanie się z naszymi pracownikami w celu omówienia szczegółów usługi i uzyskania wyceny.
Photo

ADR - podstawa prawna:

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.)

- Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)

- Ustawa o transporcie drogowym – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)


Prowadzimy kurs doradcy ADR (DGSA), dzięki któremu można zdobyć niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku doradca DGSA – doradca ADR. Każdy kurs DGSA w naszym Ośrodku włącza szeroką gamę informacji teoretycznych oraz praktykę związaną z klasyfikacją, transportem oraz wymaganiami przy pracy z towarami niebezpiecznymi.

Po zakończeniu nauki uczestnik otrzymuje uprawnienia potrzebne do pracy w firmie, która zajmuje się drogowymi przewozami towarów niebezpiecznych. Prowadzimy zajęcia dla osób które chcą zdobyć podstawowe informacje – dla początkujących, a także dla pracowników chcących zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę.

Post has attachment
Zapraszamy na szkolenie diagnosta samochodowy – dzięki niemu mogą Państwo uzyskać wszystkie kluczowe informacje potrzebne na stanowisku i uzyskać niezbędne uprawnienia. Każdy kurs diagnosta samochodowy składa się z części teoretycznej i praktycznej, które wspólnie przekazują wiedzę oraz umiejętności. Naukę kończy egzamin.

Diagnosta samochodowy kurs – prowadzimy zajęcia podstawowe i specjalistyczne

Diagnosta samochodowy wymagania – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne w specjalności samochodowej lub o innej niż samochodowa specjalności i praktyka w zawodzie

Diagnosta samochodowy uprawnienia – zakończenie nauki i zdanie egzaminu nadają uprawnienia do pracy na stanowisku
Photo
Wait while more posts are being loaded