Profile cover photo
Profile photo
Kuran Araştırmaları Merkezi
51 followers
51 followers
About
Posts

Post has attachment
"BEKLENEN KURTARICI İNANCI kitabı çıktı!"


İslâm coğrafyasında öteden beri var olan mehdî ve mesîh telakkisinin dayanağının teşkil eden ‘beklenen kurtarıcı inancı’ bugün farklı boyutta birçok sorunla içiçe geçerek İslâm dünyasının gündemini işgal etmektedir. Çok yönlü bir dinî ve tarihî arka planı bulunan böyle bir inanışın İslâm kaynaklarındaki yerinin, tarihsel süreçte ortaya çıkışı ve günümüze yansımalarının ilmî bir bakış açısıyla ele alınması ve soğukkanlı biçimde tartışılabilmesi gerekiyordu.

Bu eser, KURAMER’in bu amaçla düzenlediği “Beklenen Kurtarıcı İnancı” başlıklı sempozyumda sunulan ve konuyu değişik açılardan ele alan tebliğleri ve bu tebliğlerdeki görüşler etrafında yapılan zengin müzakere ortamının tutanaklarını içermektedir.

Eserde aynı konuda farklı görüş ve değerlendirmelerin bulunması, hem katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade edebilmiş olmalarının, hem de KURAMER’in bu farklı fikirleri yayımlamayı ilmî bir sorumluluk olarak görmesinin sonucudur.

http://www.kuramer.org/m/96/81/sempozyum-kitaplari
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Bülten 2 Online için tıklayınız...
Bülten 2
Bülten 2
issuu.com
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞİŞEN HADİS ALGILARI

KURAMER’İN 29 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği konferansın konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal'dı. “Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Hadis Algıları” konulu konferansa farklı alanlardan akademisyenler katıldı.
Add a comment...

Post has attachment
Meal çalışmalarına başladığımda ben Kur'an-ı Kerim'e sıradan bir kitap gözüyle bakıyordum. Fakat zamanla Kur'an'ı daha derin ve metinler arasındaki manalarıyla birlikte anlamaya başladım. Üniversitede tefsir ve Kur'an meallerini okumuştum, fakat asıl tercüme ederken onların içtenliğini hissettim. Benim Kur'an-ı Kerim'e karşı yolculuğum çok uzun sürdü. Bu yolun sonunda İslam’ı kabul ettim, Müslüman oldum.
Add a comment...

Post has attachment
KURAMER "Kur'an Araştırmaları Doktora Bursları" için başvurular başladı...
Add a comment...

Post has attachment
Dünyanın en eski Kur'an nüshası olduğu iddia edilen Kur'an Fragmanları hakkında KURAMER'in raporları...
Add a comment...

Post has attachment
Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, belli bir tarihsel ve toplumsal vasat içerisinde gerçekleştiği hususunda şüphe bulunmadığına göre hem ilk ve aslî mânâyı tespit edebilmek hem de tefsir ve te’vilde ne derece isabet edildiğini görmek için öncelikle nüzul dönemindeki ortamı anlamaya çalışmak vazgeçilemez bir önemi haizdir. Ayrıca bu tarihî ortamı anlama çabası, Kur’an araştırmalarında daha ilmî ve müdellel sonuçlara ulaşılmasının da en doğru ve sağlıklı yoludur.

Kitapta:

Yaratılışla İlgili Kur’an’ın Temel Kavramları,
Göklerin ve Yerin (Kâinat) Yaratılışı,
Altı Günde Yaratma, Yedi Kat Semâ,
Melek ve Cinlerin Yaratılışı
Âdem, Beşer ve İnsanın Yaratılışı,
Bezm-i Elest, Yaratılış ve Evrim…

gibi konularda İslamî literatürdeki zengin bilgi birikimini ve bunun değerlendirmesini bulacaksınız.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/kuran-ve-yaratilis/377301.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Din denince onun akla gelen ilk özelliği doğaüstü veya olağanüstü bir yönünün olması, yani mucizevî bir boyut taşımasıdır. Farklı dinlerde mucize anlayışı nasıl olmuştur? İslâm kaynaklarında mucizenin yeri ve anlamı nedir? İnsanoğlu, bilinen en eski tarihinden bu yana mucizeyi nasıl anlamıştır? Modern bilimlerin geliştiği çağımızda mucize nasıl açıklanabilir?
 
Elinizdeki kitapta 40’a yakın bilim insanının bu ve benzeri sorulara cevap verme çabalarını,

Antik İnanç ve Kültürlerde Mucize,
Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Mucize,
Kur’an’da Mucize,
Önceki Peygamberlerin Mucizeleri,
Hz. Peygamber Döneminde Mucize,
İslâmî İlimlerde Mucize Telakkisi,
Mucizenin İmkanı ve Vukuu,
Pozitif Bilim Açısından Mucize…

gibi konularda literatürde yer alan zengin bilgi birikiminin değerlendirmesini bulacaksınız.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/dil-dilinde-mucize/377300.html
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded