Profile cover photo
Profile photo
Kupno Spółek
4 followers -
Zajmujemy się sprzedażą spółek. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
Zajmujemy się sprzedażą spółek. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

4 followers
About
Posts

Post has attachment
Przekształcenie spółki – obowiązek uzasadnienia ekonomicznego


Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady przeprowadzania transakcji łączenia i dzielenia spółek – powstał obowiązek uzasadnienia ekonomicznego.


#przekształcaniespółek #łączeniespółek #własnybiznes
Add a comment...

Post has attachment
Dotacja unijna dla spółki


Jednym ze sposobów na pozyskanie środków, które mają zostać przekazane na finansowanie działalności gospodarczej jest dotacja unijna.

Dowiedz się kilku informacji na temat finansowania działalności gospodarczej.


#działalnośćgospodarcza #dotacjaunikna #finansowaniedziałalności
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Dlaczego czasem warto zawiesić działalność gospodarczą?


Zawieszenie działalności gospodarczej na okres 2 lat jest jest prawem każdego przedsiębiorcy.

Są sytuacje, w których zawieszenie prowadzenia działalności jest korzystne.

Kiedy?
Sprawdź!


#zawieszeniedziałalnościgospodarczej #działalnośćgospodarcza #własnafirma
Add a comment...

Post has attachment
Jak ogłosić zmianę miejsca prowadzenia spółki z o.o?

Zmieniając adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani jesteśmy do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd.

Fakt o wprowadzeniu takiej zmiany należy również ogłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym.


#spółkazoo #prowadzeniespołki #adresspółki
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z o.o.


Wniesienie kapitału zakładowego podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkiem jej założycieli.

Wkłady na kapitał zakładowy mogą przyjąć postać pieniężną lub aportu.


#spółkazoo #kapitałzakładowy #wkładynakapitałzakładowy
Add a comment...

Post has attachment
Czym charakteryzują się spółki kapitałowe?


Spółki kapitałowe regulowane są przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Dowiedz się jakie cechy wspólne posiadają spółki kapitałowe!


#spółkikapitałowe #spółkazoo #spółkaakcyjna
Add a comment...

Post has attachment
Jaka może być przyczyna rozwiązania spółki?


Możliwość rozwiązania spółki określona jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie spółek handlowych.

Aby mogło nastąpić rozwiązanie spółki, obowiązkowo wcześniej musi zostać przeprowadzona jej likwidacja, która jest ostatnim etapem funkcjonowania danej spółki. Jej zadaniem jest uporządkowanie spraw spółki oraz doprowadzenie ich do odpowiedniego końca.


#rozwiązaniespółki #likwidacjaspółki #kodekspółekhandlowych
Add a comment...

Post has attachment
Zmiana adresu w spółce z o.o.


Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać wyprzedzona podjęciem stosownej uchwały przez zarząd spółki.

Zmiana adresu spółki powoduje konieczność zaktualizowania danych w KRS.


#zmianaadresuspółki #spółkazoo #adresspółkizoo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded