Profile cover photo
Profile photo
Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze
1 follower -
projekt badawczy IEiAK UW | antropologia, etnografia, badania terenowe
projekt badawczy IEiAK UW | antropologia, etnografia, badania terenowe

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Czym jest „kobiecość”? Dorota Ogrodzka i Vika Krauz pytały o to swoje rozmówczynie. Z czym kobiecość się im kojarzy? W jaki sposób jest przez nie kreowana, praktykowana? W jaki sposób radzą sobie z napięciem między powinnościami i wzorcami, które znają i rozpoznają, a własnymi pragnieniami, czy poglądami? Co myślą o podziale obowiązków i modelach rodziny? Wykorzystały tzw. badania w działaniu. Zaproponowały Eksperyment Kartkowy oraz otworzenie Sklepowego Klubu Dyskusyjnego i potraktowały wiedzę lokalną jako żywą, wielopoziomową, „drgającą” materię, która nie tyle wymaga odkopania i nazwania, co jest nieustannie tworzona oraz współtworzona w działaniu. http://kulturaoddolna.pl/pytania-o-kobiecosc/
Add a comment...

Post has attachment
Kiedyś kobiety wspólnie darły pierze, a mężczyźni spotkali się wieczorami na skrzyżowaniu wiejskich dróg. „Bo nie miały chłopy co robić, to zeszły się tam na krzyżówki, postały, pogadały, pośmiały się”. Skrzyżowanie dróg przebiegających przez wieś było także miejscem spotkań kawalerów z pannami, pod rozsławionym we wsi nieistniejącym już kasztanem. Teraz „każdy sobie”, „tylko ten telewizor”… A gdyby tak postawić we wsi ruchomą ławkę, tak aby ludzie znów razem mogli posiedzieć? Dla Agaty Strzałkowskiej ławka stała się przedmiotem, który stworzył możliwość prowadzenia aktywnego działania badawczego: wydobywała świat więzi międzyludzkich i pozwalała zrozumieć stosunek ludzi do przeszłości. O tym, co niegdyś, o tym, co dziś: Doświadczenie starości. Antropologiczne studium zmian we wsiach Zaława i Cukrówka http://kulturaoddolna.pl/doswiadczenie-starosci/
Doświadczenie starości
Doświadczenie starości
kulturaoddolna.pl
Add a comment...

Post has attachment
Jak zauważają mieszkańcy wsi Zaława i Cukrówka niedaleko Szydłowca, ciężko byłoby tam wskazać choćby jeden dom, którego żaden mieszkaniec nie wyjechał nigdy za granicę. Migracje zarobkowe są jednym z głównych motorów napędzających rodzinne ekonomie wobec utrzymującego się w regionie od lat wysokiego poziomu bezrobocia. Ich konsekwencją jest powszechne doświadczenie życia w relacji na odległość, które toczy się za pośrednictwem transferów pieniędzy, dóbr i informacji wymienianych dzięki dostępnym mediom. Julia Szawiel pisze o tej wielorakiej, nieformalnej wymianie na odległość, wytwarzającej też nowe wzorce zachowań i nowe taktyki codzienności. http://kulturaoddolna.pl/tworzenie-relacji-na-odleglosc/
Add a comment...

Post has attachment
O kulinarnych symbolach Kurpiowszczyzny – fafernuchach, psiwie kozicowym, rejbaku – dylematach elastyczności kulinarnej i smakach kuchni Laury Bziukiewicz pisze Małgorzata Kowalska. http://kulturaoddolna.pl/kurpie-od-kuchni/
Kurpie od kuchni
Kurpie od kuchni
kulturaoddolna.pl
Add a comment...

Post has attachment
Fotografia to nowe medium pamięci i tożsamości, które odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie konstruowania i doświadczania relacji rodzinnych. Jakie emocje wywołuje oglądanie zdjęć? W jaki sposób zdjęcia mogą one uobecniać naszych bliskich, którzy już odeszli? Przypominamy tekst Margarit Harutyunyan: http://kulturaoddolna.pl/zmiany-i-trwalosc-w-lokalnym-uzyciu-zdjec-we-wsi-zabiele/
Fotografia lokalnie
Fotografia lokalnie
kulturaoddolna.pl
Add a comment...

Post has attachment
Większość tekstów naukowych dotyczących społecznego kontekstu używania internetu koncentruje się albo na globalnych zmianach, nieumiejscowionych w konkretnej przestrzeni lokalnej, albo na społecznościach utworzonych dzięki infrastrukturze medialnej. Karol Górski pisze o tym, jak globalna technologia zostaje zaadaptowana do skontekstualizowanych kulturowo motywacji jego użytkowników, i o tym, jak internet zmienia społeczność lokalną. http://kulturaoddolna.pl/siec-internetowa-i-siec-spoleczna-na-wsi/
Add a comment...

Post has attachment
Kurpie są – obok Górali i Kaszubów – najbardziej rozpoznawalną, najbardziej wyrazistą grupą regionalną naszego kraju. Można też śmiało powiedzieć – pisze Krzysztof Braun – że Kurpiowszczyzna to jeden z najlepiej zbadanych regionów etnograficznych w Polsce. Jak to się stało, że region, który w połowie XVII wieku stanowił pustkę osadniczą na północno-wschodnim skraju Mazowsza, dzisiaj czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym kraju, a dokonania jego przedstawicieli z dwu ostatnich wieków znalazły trwałe miejsce w kulturze narodowej? Odpowiedź znajdziecie w tekście: Współczesna Kurpiowszczyzna żyje dziedzictwem przeszłości, http://kulturaoddolna.pl/kurpiowszczyzna-zyje-dziedzictwem/
Add a comment...

Post has attachment
Lokalne bary i restauracje to miejsca, w których kumulują się oddolne i odgórne zjawiska kulturowe, ścierające się w ramach charakterystycznych dla nowoczesności praktyk konsumpcyjnych. Punkty te służą lokalnym społecznościom za przestrzeń, w której tworzy się i podtrzymuje więzi, gromadzi się i świętuje. Karolina Lipińska i Piotr Cichocki piszą o lokalnej restauracji na Kurpiowszczyźnie i zmianie, którą przeszła. Czy można zrewolucjonizować smaki kurpiowskie? Przypominamy tekst o gastronomii lokalnie zakorzenionej: http://kulturaoddolna.pl/medialne-rewolucje-w-kurpiowskich-ogrodach/
Add a comment...

Post has attachment
Katarzyna Waszczyńska pisze o twórczości ludowej: opowieść o dwóch rzeźbiarzach z Chudka i ich służbie społeczności lokalnej. Kim są? Gdzie nauczyli się rzeźbić? Jak pracują? I gdzie szukają inspiracji? Twórczość jednego z nich koncentruje się wokół relacji międzyludzkich, człowieka, problemów etycznych i moralnych, kategorii uniwersalnych. Recenzuje przy tym rzeczywistość społeczną i moralizuje. Drugi stara się ocalić od zapomnienia świat, który odchodzi, i jest aktywnym uczestnikiem ożywienia regionalnego Kurpiowszczyzny. http://kulturaoddolna.pl/rzezba-ludowa-na-kurpiach/
Add a comment...

Post has attachment
O tym, jak robi się imprezy kulturalne w gminie Kadzidło, pisze Małgorzata Kowalska. Kalendarz pęcznieje od nagromadzenia różnych wydarzeń. Jest czas na spędzanie popołudni w gronie sąsiedzkim i organizację dużych festiwali, na które ściągają turyści z całej Polski. W działania włączają się wszyscy: i władze, i Koła Gospodyń, i lokalni aktywiści, zajmujący się promowaniem kultury kurpiowskiej, i osoby prywatne. Polecamy szczególnie Wesele kurpiowskie, które już w przyszłym miesiącu odbędzie się w Kadzidle (18-19.06).
http://kulturaoddolna.pl/imprezy-kulturalne-w-gminie-kadzidlo/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded