Efter att ha läst den här artikeln av +Jimmy Wilhelmsson, som tillsammans med Orvar Säfström, har författat boken om Äventyrsspel, började jag fundera på vad jag har lärt mig av rollspelen.

Det fanns inte så jättemånga färdigskrivna äventyr i tidernas begynnelse och därför skapade jag många egna utmaningar att utsätta spelgruppen för. Jag tror att jag då lade grunden för en forskningsmetodik som jag har haft stor nytta av, både i skolan och senare i arbetslivet. Förutom en stor portion fantasi, vävde jag också in arkeologi, arkitektur, ekonomi, religion, heraldik och kunskaper om vapen och rustningar, i mina äventyr. Allt har jag så klart inte haft nytta av i verkliga livet, men äventyrsskapandet lärde mig att ta stora mängder data, bryta ner den till kärnpunkter och presentera den på ett bra sätt för spelaren/åhöraren.

Jag har förmodligen alltid varit en föreningsmänniska. Jag gillar helt enkelt att vara koordinator mellan olika grupper av människor. Under slutet av 90-talet, när de svenska rollspelen blomstrade, gick jag mycket utlopp för den egenskapen. Vår förening, med det fantasilösa namnet RS Draken, hade kontakt med massor av andra föreningar. Det blev också en hel del brev till Äventyrsspel och då främst till Anders Blixt. Några alster kom med i Sinkadus och i Magiboxen, samt att vi fick möjlighet att spelatesta äventyrspaketen. Det enda som grämer mig var att vi aldrig kom iväg till Äventyrsspels egna konvent. HelCon (Helsingborg) och SydCon (Lund) var vi på ett antal gånger, men som sagt, aldrig på konventet i Stockholm.

Att skriva äventyr, var en bra träning i svenska språket. Till klubbens tidning, som bara kom ut i två nummer, översatte jag även en del engelska artiklar. På den tiden läste jag otroligt mycket, ofta flera timmar varje dag. I övre tonåren gick jag över till att nästan uteslutande läsa engelskspråkig skönlitteratur. Min brevvän i USA brukade skicka över pocketböcker efterhand som han hade läst ut dem. När spelgruppen spreds ut över Sverige, på grund av skola och annat, försökte vi fortsätta spelandet via e-post. Då var det i princip skönlitterära texter vi producerade. Samma sak, när jag något senare spelade FBI-agent i ett friformsrollspel som var baserat på Arkiv X. Det var tillsammans med folk från USA, Canada och Storbritannien och därför på engelska. Mycket bra språkträning.

Bilden visar reaktorhallen som huserade Sveriges första kärnreaktor R1. Släppfesten för boken om Äventyrsspel var i den lokalen.
Shared publiclyView activity