Profile

Cover photo
Krishnan Dasan
Works at Jiffstore Software Labs, Bengaluru
Attends Kuvempu University
Lives in Bengaluru
878 followers|493,992 views
AboutPostsPhotosYouTube+1'sReviews

Stream

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
1
Add a comment...
 
Love yourself. Then others will follow you. #ChooseBeautiful
 ·  Translate
1
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
 
 
ചരിത്രത്തിൽ താത്പര്യമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? ഞാൻ ആയിരുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബോറടിച്ച വിഷയമായിരുന്നു, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. അതിലെ ഒരു ഭാഗമായി ഹിസ്റ്ററിയും പഠിച്ചുപോന്നു. ഈ ബോറടിയുടെ പ്രധാനകാരണം, ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലായ്മയായിരുന്നു. ഉൾക്കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്നത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളോ അവ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ അദ്ധ്യാപകരോ പാഠത്തിനു വെളിയിലേക്കു് അന്വേഷണത്തെ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രാപ്തരോ തത്പരരോ ആയിരുന്നില്ല. കുറേ തീയതികൾ പഠിച്ചു് ഉപന്യാസമെഴുതി പരീക്ഷയ്ക്കു മാർക്കുവാങ്ങുന്നതിനുമപ്പുറത്തേക്കു് ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടു് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുകപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നീടു് വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയവിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലാണു ലോകചരിത്രത്തിലും ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലും പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിലും മറ്റും തത്പരനാകുന്നതു്.

കച്ചവടത്തിനായുള്ള കപ്പൽയാത്രകളുടെ, രോഗങ്ങളുടെ, പരിണാമത്തിന്റെ, പുറപ്പാടിന്റെ (exodus) അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തന്നെ പിന്നിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ, സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ, യുദ്ധങ്ങളുടെ, കൃഷിയുടെ, കൈപ്പണികളുടെ, വ്യവസായത്തിന്റെ, അടിമവ്യാപാരത്തിന്റെ, ശാസ്ത്രവികാസത്തിന്റെ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ, ഒക്കെ വീക്ഷണകോണിൽനിന്നു് ചരിത്രത്തെ കാണാം എന്ന അറിവു് സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നു് ഊർജ്ജമുൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു് ബോധപൂർവ്വം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച വായനകൊണ്ടും കൈവന്നതാണു്. ഇത്തരം വായനകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ മാത്രമായ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒട്ടനേകം അറിവുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങനെ വായിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരാളാണു് ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരനായ എറിക് ജോൺ ഏണസ്റ്റ് ഹോബ്സ്ബാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ The age of Revolution: Europe 1789-1848, The age of Capital: 1848-1875, The age of Empire: 1875-1914 എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളടങ്ങുന്ന സീരീസ് ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികളാരും വിട്ടുകളയാതെ വായിക്കേണ്ടവയാണു്.

മുഗൾ ഇന്ത്യയുടെയും മറ്റും ചരിത്രം വളരെ സ്പൈസിയായി എഴുതിയ വില്യം ഡാർലിമ്പിളിനെ വായിച്ചുകൊണ്ടാണു് ഞാൻ 'ഗൗരവതരമായ' ചരിത്രവായന തുടങ്ങുന്നതു് എന്നുപറയാം. എന്റെ ചരിത്രപരിചയം എത്ര പരിമിതമായിരുന്നു എന്നു് അറിയിക്കാനാണു് ഈ പേരു് എടുത്തുപറഞ്ഞതു്. ഉദ്വേഗജനകമായ ഒരു നോവൽ വായിക്കുംപോലെയാണു് ഡാർലിമ്പിളിനെ വായിക്കുക. എന്നാൽ ഹോബ്സ്ബാമിനെ വായിക്കുമ്പോഴാണു് ചരിത്രത്തെ ഇത്ര ബൃഹത്തായും ക്ലാസിക് ശൈലിയിലും ഇതിഹാസസമാനമായും സമീപിക്കാനാവും എന്നു് ബോധ്യമാവുക. തീയതികളുടെ അതിപ്രസരമുണ്ടാവുമ്പോഴും തീയതികൾ തീരെയോർക്കാത്ത - പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിറന്നാൾതീയതി പോലുമോർക്കാത്ത - എന്നെപ്പോലെയൊരാളെ വായനയിൽ പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഹോബ്സ്ബാമിനു സാധിക്കുന്നതു്, വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണു്.

ഉദാഹരണത്തിനു്, ഈ സീരിസിലെ ആദ്യ പുസ്തകമെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്കൂൾതല ചരിത്രപഠനത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നതു് മൂന്നു വിപ്ലവങ്ങളെയാണു്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം, റഷ്യൻ വിപ്ലവം. ഇവയ്ക്കപ്പുറത്തേക്കു് അക്കാലഘട്ടത്തെയോ അന്നു് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളെയോ അവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വാഭാവങ്ങളെയോ അവ ഇതരലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അനുരണനങ്ങളെയോ നാം കാര്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ വിപ്ലവമായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടു് നമുക്കു കിട്ടുന്നതു് എന്തുഗുണമാണു്? ഫ്രാൻസിലെ ജേക്കോബിയൻ വിപ്ലവത്തെ ഭയന്നു് (അതെ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടനേകം ധാരകളുണ്ടു്) മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വിപ്ലവങ്ങളോടു് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഉപരിമദ്ധ്യവർഗ്ഗം കാട്ടിയ ഭീതികലർന്ന അകലവും ഇവിടങ്ങളിൽ പലതരത്തിൽ നടന്ന ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങളും, കർഷകകുടുംബങ്ങൾ തലമുറകളായി ഒരേമണ്ണിൽ പണിയെടുത്തു് ഒടുങ്ങാതെ മറ്റു തൊഴിലുകൾ തേടി നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇതരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പലായനം ചെയ്യേണ്ടതു് വ്യവസായവത്കരണത്തിനു് എത്രമാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതും വിവിധകാലത്തെ ക്ഷാമങ്ങൾ ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടനത്തെയും വിപ്ലവങ്ങളെയും വ്യവസായവത്കരണത്തെയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണു് ബാധിച്ചതു് എന്നുമൊക്കെ പരുന്തിൻകണ്ണിലൂടെയെന്നവണ്ണം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഹോബ്സ്ബാമിനു കഴിയുന്നു. പണിയെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെമേൽ കർഷകത്തൊഴിലാളിക്കു് ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥത വ്യവസായവത്കരണത്തിനു് എന്തുകൊണ്ടു് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നു്, ഭൂമിക്കുമേലെയുള്ള പ്രഭുകുടുംബങ്ങളുടെ ആധിപത്യം എങ്ങനെ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നു്, ഭൂമിയുടെ തുണ്ടുവത്കരണം ഒരുവശത്തു് സാമ്പത്തികപുരോഗതിയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മറുവശത്തു് കർഷകരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിനു് പ്രഭുക്കളുടെ പിന്തുണ നഷ്ടമായതിലുള്ള വൈര്യം എങ്ങനെ പ്രതിവിപ്ലവകാരികളെ സഹായിച്ചു എന്നു്, യൂറോപ്പിലാകെ സംഭവിച്ച ഭൂപരിഷ്കരണം എന്തുകൊണ്ടു് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമായില്ല എന്നു്, ഉത്പാദകരാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഡീഇൻഡുസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെ നമ്മളെ തകർത്തു എന്നു്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെയേർപ്പെടുത്തിയ ജമീന്ദാരി, റയത്വാരി നികുതിസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉള്ളടങ്ങിയ അത്യാർത്തി എങ്ങനെയാണു് ഇന്ത്യയിലെ ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉണർച്ചയെ കൂമ്പിൽ തന്നെ കുരുടടച്ചതു് എന്നു്, എന്തുകൊണ്ടു് ഗാന്ധിയുടെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലാകുന്നു എന്നു്, എന്തുകൊണ്ടു് തിലകന്റെയും മറ്റും മറാത്താ ദേശീയവാദം യൂറോപ്യൻ ദേശീയവാദങ്ങളെപ്പോലെ പുരോഗമനോന്മുഖമായില്ല എന്നു്, വർഗ്ഗീയവും പിന്തിരിപ്പനും ആയ അത്തരം ആശയങ്ങൾക്കു് എന്തുകൊണ്ടു മേൽക്കൈ ലഭിച്ചു എന്നു് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹോബ്സ്ബാമിന്റെ ഈ പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാകും. സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത എന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിനെ വളരെ ബൃഹത്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

വാസ്തവത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ റീഡിങ്ങിനു് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണു് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. തമ്മിൽതമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡുകളായി ചരിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണു്, ചരിത്രഗതി എന്തുകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി എന്നു മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതു്. ഇനി അഥവാ ഹൈസ്കൂളിൽ സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹയർസെക്കണ്ടറി തലത്തിലെങ്കിലും ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സമീപനങ്ങളാണു് നമുക്കാവശ്യം.
 ·  Translate
3 comments on original post
1
Jean Abraham's profile photo
 
What does this say?
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
 
 
A Cat Having A Bath With Its Friend The Fish

Please Follow: +Creative Ideas 
350 comments on original post
1
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
1
Krishna B's profile photo
 
chrome not just consumes them, sometimes it burns and vaporizes them as well.
Add a comment...
Have him in circles
878 people
inda inda aji's profile photo
latha R's profile photo
Aryan Raj's profile photo
Zhenshui Wang's profile photo
Maciek Matuszewski's profile photo
Sam Wang's profile photo
Mustafa Faris's profile photo
Steven Blackmon's profile photo
Juan Pablo Gonzalez's profile photo

Communities

29 communities
 
 
He made a 24 hour music video for the song. 24 different videos, 1 for each hour of the day. Just a cool idea that he came up with. chose a bunch of different people including celebrities to be apart of each video.
View original post
2
Krishna B's profile photo
 
Cool. I was enjoying this one for a while now.  I didn't know about 24 idea. Fantastic. Check out the 5am video. The minions marathon is realy funny. LOL. :D :D
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
 
 
What Makes Some Cats So AffectionateCat communication is the transfer of information by one or more cats that has an effect on the current or future behaviour of another animal, including humans. Cats use a range of communication modalities including visual, auditory, tactile, chemical and gustatory.

The communication modalities used by domestic cats have been affected by domestication.


Vocalizations

Cat vocalisations have been categorised according to a range of characteristics.

Schötz categorised vocalizations according to 3 mouth actions: (1) sounds produced with the mouth closed (murmurs), including the purr, the trill and the chirrup, (2) sounds produced with the mouth open and gradually closing, comprising a large variety of miaows with similar vowel patterns, and (3) sounds produced with the mouth held tensely open in the same position, often uttered in aggressive situations (growls, yowls, snarls, hisses, spits and shrieks).

Brown et al. categorised vocal responses of cats according to the behavioural context: (1) during separation of kittens from mother cats, (2) during food deprivation, (3) during pain, (4) prior to or during threat or attack behavior, as in disputes over territory or food, (5) during a painful or acutely stressful experience, as in routine prophylactic injections and (6) during kitten deprivation. Less commonly recorded calls from mature cats included purring, conspecific greeting calls or murmurs, extended vocal dialogues between cats in separate cages, “frustration” calls during training or extinction of conditioned responses.

Miller classified vocalisations into 5 categories according to the sound produced: the purr, chirr, call, meow and growl/snarl/hiss.


Purr

The purr is a continuous, soft, vibrating sound made in the throat by most species of felines. Domestic cat kittens can purr as early as two days of age. This tonal rumbling can characterize different personalities in domestic cats. Purring is often believed to indicate a positive emotional state, but cats sometimes purr when they are ill, tense, or experiencing traumatic or painful moments.

The mechanism of how cats purr is elusive. This is partly because cats do not have a unique anatomical feature that is clearly responsible for the vocalization. One hypothesis, supported by electromyographic studies, is that cats produce the purring noise by using the vocal folds and/or the muscles of the larynx to alternately dilate and constrict the glottis rapidly, causing air vibrations during inhalation and exhalation. Combined with the steady inhalation and exhalation as the cat breathes, a purring noise is produced with strong harmonics. Purring is sometimes accompanied by other sounds, though this varies between individuals. Some may only purr, while other cats include low level outbursts sometimes described as "lurps" or "yowps".

Domestic cats purr at varying frequencies. One study reported that domestic cats purr at average frequencies of 21.98 Hz in the egressive phase and 23.24 Hz in the ingressive phase with an overall mean of 22.6 Hz. Further research on purring in four domestic cats found that the fundamental frequency varied between 20.94 and 27.21 Hz for the egressive phase and between 23.0 and 26.09 Hz for the ingressive phase. There was considerable variation between the four cats in the relative amplitude, duration and frequency between egressive and ingressive phases, although this variation generally occurred within the normal range.

One study on a single cheetah (Acinonyx jubatus) showed it purred with an average frequency of 20.87 Hz (egressive phases) and 18.32 Hz (ingressive phases). A further study on four adult cheetahs found that mean frequencies were between 19.3 Hz and 20.5 Hz in ingressive phases, and between 21.9 Hz and 23.4 Hz in egressive phases. The egressive phases were longer than ingressive phases and moreover, the amplitude was greater in the egressive phases.

It was once believed that only the cats of the genus Felis could purr. However, felids of the genus Panthera (tigers, lions, jaguars and leopards) also produce sounds similar to purring, but only when exhaling. The subdivision of the Felidae into ‘purring cats’ on the one hand and ‘roaring cats ’ (i.e. non-purring) on the other, originally goes back to Owen (1834/1835) and was definitely introduced by Pocock (1916), based on a difference in hyoid anatomy. The ‘roaring cats’ (lion, Panthera leo; tiger, P. tigris; jaguar, P. onca; leopard, P. pardus) have an incompletely ossified hyoid, which according to this theory, enables them to roar but not to purr. On the other hand, the snow leopard (Uncia uncia), as the fifth felid species with an incompletely ossified hyoid, purrs (Hemmer, 1972). All remaining species of the family Felidae (‘purring cats’) have a completely ossified hyoid which enables them to purr but not to roar. However, Weissengruber et al. (2002) argued that the ability of a cat species to purr is not affected by the anatomy of its hyoid, i.e. whether it is fully ossified or has a ligamentous epihyoid, and that, based on a technical acoustic definition of roaring, the presence of this vocalization type depends on specific characteristics of the vocal folds and an elongated vocal tract, the latter rendered possible by an incompletely ossified hyoid.

Meow

The meow is one of the most widely known vocalizations of domestic kittens. It is a call apparently used to solicit attention from the mother.

Adult cats commonly vocalise with a "meow" (or "miaow") sound, which is onomatopoeic. The meow can be assertive, plaintive, friendly, bold, welcoming, attention soliciting, demanding, or complaining. It can even be silent, where the cat opens its mouth but does not vocalize. Adult cats do not usually meow to each other and so meowing to human beings is likely to be an extension of the use by kittens.
Language differences

Different languages have correspondingly different words for the "meow" sound, including miau (Belarusian, Croatian, Hungarian, Dutch, Finnish, Lithuanian, Malay, German, Polish, Russian, Portuguese, Romanian, Spanish and Ukrainian), mnau (Czech), meong (Indonesian), niau (Ukrainian), niaou (?????, Greek), miaou (French), nya (??, Japanese), miao (?, Mandarin Chinese, Italian), miav/miao or mjav/mjau (Danish, Swedish and Norwegian), mjá (Icelandic), ya-ong (??, Korean), ????? / Miya?un_ (Urdu) and meo-meo (Vietnamese). In some languages (such as Chinese ?, mao), the vocalization became the name of the animal itself.

Read more : http://en.wikipedia.org/wiki/Cat_communication

#gif #cats #animals #caturday #caturdayeveryday #caturday2014 #catsrule #catsallovertheworld #catholic #catlovers #animallovers #animalphotography #catphotography #catphotos #catpictures #catpics #lol #funny #funnypics #funnypictures #funnyphotos #funnystuff #ANNIMATEDGIFS #trendingnow #lolcats 
359 comments on original post
1
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
2
Add a comment...

Krishnan Dasan

Shared publicly  - 
 
Wheat Berries & Pesto Grilled Veg #salad
1
Add a comment...
People
Have him in circles
878 people
inda inda aji's profile photo
latha R's profile photo
Aryan Raj's profile photo
Zhenshui Wang's profile photo
Maciek Matuszewski's profile photo
Sam Wang's profile photo
Mustafa Faris's profile photo
Steven Blackmon's profile photo
Juan Pablo Gonzalez's profile photo
Communities
29 communities
Education
 • Kuvempu University
  BSc IT, 2012 - present
  Karnataka, India (Distance Education)
 • NIIT
  ANIIT, 2011 - 2012
  Palakkad, Kerala, India
 • B. E. M. High School
  8th - 10th Std., 2001 - 2004
  Palakkad, Kerala, India
 • Govt. U. P. School Vennakkara
  7th Std., 2000 - 2001
  Vennakkara, Palakkad, Kerala, India
 • M. L. D. S. Vidhyalaya
  LKG - 6th Std., 1992 - 2000
  Valsad, Gujarat, India
 • Govt. Higher Secondary School Big Bazar
  11th - 12th Std., 2004 - 2006
  Palakkad, Kerala, India
 • Arena Animation
  AAASP, 2006 - 2009
  Arena Animation Academy Special Programme Graphic Designing, Video - Audio Editing, 2D - 3D Modeling and Animation Palakkad, Kerala, India
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Friends, Dating, A relationship, Networking
Birthday
October 24, 1988
Relationship
Single
Other names
kichu, krish, kinnan
Story
Tagline
Android App Developer | Coder | Arch Linux User | Free + Open Source World Citizen | »тнє υηινєяѕαℓ ℓσνєя«
Introduction
A self-skilled Android App Developer, a good coder using OOP concepts, an Arch GNU/Linux User, Free + Open Source World Citizen and at last not the least »тнє υηινєяѕαℓ ℓσνєя« - www.ikrz.me
Bragging rights
Love @ Universe
Work
Occupation
Software Developer, Programmer, Coder
Skills
Android App Development, Java, C# .Net, HTML, CSS, JavaScript, GIMP, Inkscape, Photoshop, Edius, Premiere Pro, Illustrator, Corel Draw
Employment
 • Jiffstore Software Labs, Bengaluru
  Associate Software Engineer, 2014 - present
  Android App Development
 • Datacomp Web Technologies (I) Pvt. Ltd, Thrissur, Kerala
  Associate Software Developer, 2013 - 2014
  Android App Developement
 • Relax Info-Tech (P) Ltd., Palakkad, Kerala
  Software Programmer, 2011 - 2013
  Android and Windows desktop platforms. Java and C# .Net
 • Tarang BPC Ltd., Palakkad, Kerala
  Video - Audio Editor, 2010 - 2011
  Video - Audio editing, Graphic Designing Edius, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Flash HTML
 • Prasad Color Lab, Palakkad, Kerala
  Photoshop Artist, 2009 - 2009
  Photoshop
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Bengaluru
Previously
Thrissur - Mumbai - Valsad - Palakkad
Krishnan Dasan's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Trello - Organize Anything - Приложения на Google Play
market.android.com

Whether you're managing a team of freelancers, writing an epic screenplay, or just making a list of stuff to get done, Trello makes sure you

Zomato - Food Menu & Reviews - Android Apps on Google Play
market.android.com

Zomato is your best option to search for and discover great places to eat. Browse through updated menus, pictures, and user reviews to decid

Contact
market.android.com

Jodie Foster and Matthew McConaughey star in this gripping story of a radio astronomer who receives the first extraterrestrial radio signal

Think
market.android.com

A minimalistic, beautifully designed visual puzzle game designed for the Pure Android experience.With over 360 puzzles spread over 30 chapte

Jiffstore
market.android.com

Order groceries from your nearby stores in Bangalore Get FREE home delivery within 2 hours or at your convenient time. Save your PRECIOUS TI

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
market.android.com

In the first part of J.R.R. Tolkien's epic masterpiece, The Lord of the Rings, a shy young hobbit, Frodo Baggins (Elijah Wood), inherits a s

Google Careers
www.google.com

Teams and Roles. Teams and Roles. Interested in joining us, but not sure where to start? We've got you covered. Check out our teams and role

Google Fonts Open Sans
www.google.com

Open Sans is a humanist sans serif typeface designed by Steve Matteson, Type Director of Ascender Corp. This version contains the complete 8

Google Fonts Source Code Pro
www.google.com

Source Code was designed by Paul D. Hunt as a companion to Source Sans. This complementary family was adapted from the Source design due to

Inbox by Gmail
market.android.com

Inbox by Gmail requires an invite. Email inbox@google.com to request one. Your email inbox should help you live and work better, but instead

Hangouts
market.android.com

Hangouts est une application de communications qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages, des photos, etc. Vous pouvez même déma

Subway Surfers
market.android.com

FONCE aussi vite que tu le peux! ÉVITE les trains qui s'approchent!Aidez Jake, Tricky et Fresh à échapper aux griffes du vieil inspecteur et

CCleaner
market.android.com

Keep your Android clean, safe and fast using CCleaner! Piriform, the makers of the world’s most popular PC and Mac cleaning software bring y

oxygenlike-grey
chrome.google.com

A theme to match the KDE Oxygen theme

FreeCharge
play.google.com

Get Rs.50 Instant Cashback on a recharge of Rs.50 on FreeCharge Android App. Use Promocode A5050. Hurry Now!- Valid only on the FreeCharge A

MX Player
market.android.com

MX Player - The best way to enjoy your movies. a) HARDWARE ACCELERATION - Hardware acceleration can be applied to more videos with the help

NewsHunt : India News | eBooks
market.android.com

★ Top 10 Consumer Mobile Apps in India - Nielsen Consumer Rankings ★ ★ Must Have App - Live Mint ★ ★ World Class app from Indian App Develop

Belle UI Icon Pack
market.android.com

**!!Every Icons Made Manually Based on Vector Graphics!!** Belle UI Donate get it from here http://goo.gl/Q6ygCW Designed for XXHDPI screen,

LinkedIn
market.android.com

Opportunity is always within reach with the LinkedIn app for Android. Our Android app makes it even easier to build your personal brand, mak

Yummy burgers and hotdog. Those club and combo dishes are so tasty.
Public - 10 months ago
reviewed 10 months ago
It was a very nice experience to hangout with my friend and the food and red beer was superb.
Public - a year ago
reviewed a year ago
2 reviews
Map
Map
Map