Profile cover photo
Profile photo
Krzysztof Dudziak - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie
7 followers
7 followers
About
Krzysztof Dudziak - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie's posts

Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych i Krajowa Rada Komornicza informują, iż 12 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Komornika Sądowego.
Hasło tegorocznej, siódmej już edycji, brzmi: «Komornik – gwarant ochrony praw człowieka». Przypominamy jednocześnie, iż w Polsce działa: 1290 Komorników Sądowych i blisko 2000 tysięcy asesorów i aplikantów komorniczych, a w kancelariach komorniczych znajduje zatrudnienie kilkanaście tysięcy osób.

Post has attachment
Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiający procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r., nr L 189/59, str. 61 i nast. Regulacja rozporządzenia wejdzie w życie 18 stycznia 2017 r., za wyjątkiem regulacji art. 50, która obowiązywać będzie od 18 lipca 2016 r. Polska wersja Rozporządzenia dostępna jest pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=PL

Post has attachment

"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem
                  publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
                  Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
                  tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu."
Wait while more posts are being loaded