Profile cover photo
Profile photo
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
24 followers -
การขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
การขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

24 followers
About
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว's interests
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว's posts

Post has attachment
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2559
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-31
15 Photos - View album

Post has attachment
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
Photo

Post has shared content
โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
เพื่อ เพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-06-08
9 Photos - View album

Post has attachment
โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
เพื่อ เพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-06-08
9 Photos - View album

Post has attachment
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้วจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื้อที่ 12 ไร่ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2559 (แหล่งน้ำหนองสิม)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-18
12 Photos - View album

Post has shared content
เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และชุมชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงแม่ครัว เนื้อที่ 150 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-09
14 Photos - View album

Post has attachment
เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และชุมชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงแม่ครัว เนื้อที่ 150 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-09
14 Photos - View album

Post has shared content
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประมาณ 10 เดือน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-04-18
7 Photos - View album

Post has attachment
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประมาณ 10 เดือน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-04-18
7 Photos - View album

Post has attachment
 ติดตามการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำกุดกว้าง เนื้อที่ 200 ไร่
PhotoPhotoPhoto
2016-04-05
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded