အဆိုးထဲက အေကာင္း......
တစ္ခါတုန္းက အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးမွာ ေရအိုးႀကီး ၂ လုံးရွိတယ္... ဒီအိုးႀကီး ၂ လုံးကို ေရထမ္းတံပိုးနဲ႔ ပုခုံးမွာထမ္းၿပီး အေ၀းတစ္ေနရာမွာ ရွိတဲ့ စမ္းေခ်ာင္း တစ္ခုမွာ ေန႔စဥ္ ေရခပ္ သြားေလ့ရွိတယ္... ေရခပ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့အခါတိုင္း ေရအိုးႀကီး တစ္လုံးက အက္ကဲြေၾကာင္း ရွ...
Shared publicly