ဘယ္သူ႔အျပစ္လဲ....?
အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္က ဘုရားသခင္ကို ေမးတယ္... "အပ်ဳိစင္ မိန္းကေလးေတြဟာ အၿမဲတမ္း လွပေက်ာ့ရွင္းေနၿပီး စိတ္ထားလည္း ျဖဴစင္ၾကတယ္... ဇနီးသည္ေတြက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိန္လုံး စူပုတ္ၿပီး ေဒါသထြက္ ေနၾကရတာလဲ...?" ဒီအခါ ဘုရားသခင္က ျပန္ေျဖတယ္... "ငါဘုရားသခင္က ...
Shared publiclyView activity